Raspored sjednica skupštinskih odbora za pripremu Pete redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske

Datum: 
21.09.2023 - 13:30

U okviru pripreme Pete redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice odbora Narodne skupštine Republike Srpske biće održane ovim redoslijedom:

1. Zakonodavni odbor održaće sjednicu u ponedjeljak, 25. septembra 2023. godine u 12 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati prijedlozi i nacrti zakona koji su predviđeni za Petu redovnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

2. Odbor za finansije i budžet održaće sjednicu u ponedjeljak, 25. septembra 2023. godine u 13 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Pete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske;

2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju;

3. Prijedlog programa fiskalne konsolidacije za period od 2024. do 2026. godine;

4. Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora Finansijskog sektora Republike Srpske za 2022. godinu;

5. Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske:

a) Izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 1. 1. 2022. do  31. 12. 2022. godine;

b) Izvještaj o radu za period od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022. godine;

v) Izvještaj o finansijskom poslovanju za period od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022. godine;

6. Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a. d. Banja Luka za 2022. godinu;

7. Izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske:

a) Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period od 1. 1. do 31. 12. 2022. godine.

3. Odbor za trgovinu i turizam održaće sjednicu u ponedjeljak, 25. septembra 2023. godine u 14 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 4).

Na sjednici će se razmatrati materijal iz prijedloga dnevnog reda Pete redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu.

4. Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju održaće sjednicu u ponedjeljak, 25. septembra 2023. godine u 15 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 5).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Pete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o apotekarskoj djelatnosti – po hitnom postupku;

2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju.

5. Odbor za privredu  održaće sjednicu u ponedjeljak, 25. septembra 2023. godine u 15 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Pete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti – po hitnom postupku;

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske;

3. Nacrt zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj;

4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju;

5. Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2022. godinu.

6. Odbor jednakih mogućnosti održaće sjednicu u ponedjeljak, 25. septembra 2023. godine u 16 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 3).

Na sjednici će se razmatrati materijal iz prijedloga dnevnog reda Pete redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.

7. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu održaće sjednicu u ponedjeljak, 25. septembra 2023. godine u 16 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 6).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Pete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti – po hitnom postupku;

2. Prijedlog zakona o Fondu solidarnosti Republike Srpske – po hitnom postupku;

3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o republičkoj upravi – po hitnom postupku;

4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske;

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske;

6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske.

8. Odbor za lokalnu samoupravu održaće sjednicu u utorak, 26. septembra 2023. godine u 8.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 6).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Pete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti – po hitnom postupku;

2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o republičkoj upravi – po hitnom postupku;

3. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske;

4. Prijedlog odluke o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj za 2024. godinu.

9. Odbor za bezbjednost održaće sjednicu u utorak, 26. septembra 2023. godine u 9 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Pete redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj;

2. Izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske:

a) Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period od 1. 1. do 31. 12. 2022. godine.

10. Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku održaće sjednicu u utorak, 26. septembra 2023. godine u 9 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 3).

Na sjednici će se razmatrati materijal iz prijedloga dnevnog reda Pete redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o apotekarskoj djelatnosti – po hitnom postupku.