Raspored sjednica skupštinskih odbora za pripremu Sedme redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske

Datum: 
07.12.2023 - 15:15

U okviru pripreme Sedme redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice odbora Narodne skupštine Republike Srpske biće održane ovim redoslijedom:

1. Zakonodavni odbor održaće sjednicu u ponedjeljak, 11. decembra 2023. godine u 12 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati prijedlozi i nacrti zakona i prijedlozi odluka koji su predviđeni za Sedmu redovnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

2. Odbor za reviziju održaće sjednicu u ponedjeljak, 11. decembra 2023. godine u 13 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Sedme redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku.

3. Odbor za bezbjednost održaće sjednicu u ponedjeljak, 11. decembra 2023. godine u 13 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 5).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Sedme redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku;

2. Prijedlog zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj.

4. Odbor za boračko-invalidsku zaštitu održaće sjednicu u ponedjeljak, 11. decembra 2023. godine u 14 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 3).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Sedme redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku.

5. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje održaće sjednicu u ponedjeljak, 11. decembra 2023. godine u 14 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 6).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Sedme redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku;

2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske – po hitnom postupku;

3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske – po hitnom postupku;

4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj – po hitnom postupku;

5. Izvještaji JP „Radio-televizije Republike Srpske”:

a)Izvještaj o radu JP „Radio-televizije Republike Srpske” za 2019. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP „Radio-televizije Republike Srpske”;

b) Izvještaj o radu JP „Radio-televizije Republike Srpske” za 2020. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP „Radio-televizije Republike Srpske”;

v) Izvještaj o radu JP „Radio-televizije Republike Srpske” za 2021. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP „Radio-televizije Republike Srpske”;

g) Izvještaj o radu JP „Radio-televizije Republike Srpske” za 2022. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP „Radio-televizije Republike Srpske”.

6. Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju održaće sjednicu u ponedjeljak, 11. decembra 2023. godine u 15 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 5).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Sedme redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku;

2. Prijedlog zakona o elektronskom novcu;

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju;

4. Nacrt zakona o lovstvu.

7. Odbor za privredu održaće sjednicu u ponedjeljak, 11. decembra 2023. godine u 15 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati materijal iz prijedloga dnevnog reda Sedme redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2024-2026. godina – po hitnom postupku;

2. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku;

3. Prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2024. godini;

4. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dohodak – po hitnom postupku;

5. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o doprinosima – po hitnom postupku;

6. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o otpisu potraživanja – po hitnom postupku;

7. Prijelog zakona o izmjeni Zakona o radu – po hitnom postupku;

8. Prijedlog zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj;

9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju;

10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima.

8. Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu  održaće sjednicu u ponedjeljak, 11. decembra 2023. godine u 15 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 4).

Na sjednici će se razmatrati materijal iz prijedloga dnevnog reda Sedme redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku;

2. Prijedlog zakona  dopunama Zakona o porezu na dohodak – po hitnom postupku;

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim zadrugama;

4. Nacrt zakona o lovstvu.

9. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu održaće sjednicu u ponedjeljak, 11. decembra 2023. godine u 16 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 6).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Sedme redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2024-2026. godina – po hitnom postupku;

2. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku;

3. Nacrt zakona o imunitetu Republike Srpske – prijedlog narodnih poslanika;

4. Nacrt zakona o referendumu i građanskoj inicijativi – prijedlog narodnih poslanika;

5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom režimu izvršenja kazne zatvora.

10. Odbor jednakih mogućnosti održaće sjednicu u ponedjeljak, 11. decembra 2023. godine u 16 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 3).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Sedme redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku;

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti – po hitnom postupku.

11. Odbor za finansije i budžet održaće sjednicu u ponedjeljak, 11. decembra 2023. godine u 16,30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati materijal iz prijedloga dnevnog reda Sedme redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku;

2. Prijedlog zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku;

3. Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2024. godinu;

4. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2024. godinu;

5. Prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2024. godini;

6. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dohodak – po hitnom postupku;

7. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o doprinosima – po hitnom postupku;

8. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o otpisu potraživanja – po hitnom postupku;

9. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske – po hitnom postupku;

10. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske – po hitnom postupku;

11. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj – po hitnom postupku;

12. Prijedlog zakona o elektronskom novcu;

13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju.

12. Administrativna komisija održaće sjednicu u ponedjeljak, 11. decembra 2023. godine u 16,30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 5).

Na sjednici će se razmatrati materijal iz prijedloga dnevnog reda Sedme redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku.

13. Odbor za lokalnu samoupravu održaće sjednicu u utorak, 12. decembra 2023. godine u 08,30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 6).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Sedme redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku;

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim zadrugama;

3. Nacrt zakona o referendumu i građanskoj inicijativi – prijedlog narodnih poslanika;

4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima.

14. Odbor za pitanja djece, mladih i sporta održaće sjednicu u utorak, 12. decembra 2023. godine u 08,30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 5).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Sedme redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2024-2026. godina – po hitnom postupku;

2. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku;

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti – po hitnom postupku.

15. Odbor za praćenje stanja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja održaće sjednicu u utorak, 12. decembra 2023. godine u 08,30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 4).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Sedme redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku;

2. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o doprinosima – po hitnom postupku.

16. Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku održaće sjednicu u utorak, 12. decembra 2023. godine u 9 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Mala sala).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Sedme redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti – po hitnom postupku;

2. Prijelog zakona o izmjeni Zakona o radu – po hitnom postupku;

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti – po hitnom postupku.

17. Odbor za zaštitu prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika održaće sjednicu u utorak, 12. decembra 2023. godine u 9 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 3).

Na sjednici će se razmatrati materijal iz prijedloga dnevnog reda Sedme redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog Programa ekonomskih refermi Republike Srpske za period 2024-2026. godine – po hitnom postupku;

2. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku;

3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima.

18. Odbor za trgovinu i turizam održaće sjednicu u srijedu, 13. decembra 2023. godine u 9 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 4).

Na sjednici će se razmatrati materijal iz prijedloga dnevnog reda Sedme redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu.