Raspored sjednica skupštinskih odbora za pripremu Treće redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske

Datum: 
01.06.2023 - 12:30

U okviru pripreme Treće redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice odbora Narodne skupštine Republike Srpske biće održane ovim redoslijedom:

1. Zakonodavni odbor održaće sjednicu u ponedjeljak, 5. juna 2023. godine u 12 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati prijedlozi i nacrti zakona i Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja koji su predviđeni za Treću redovnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

2. Odbor za pitanja djece, mladih i sporta održaće sjednicu u ponedjeljak, 5. juna 2023. godine u 13 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 3).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Treće redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – po hitnom postupku;
2. Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa finansijskog plana – Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 1. 1 – 31. 12. 2022. godine;
3. Godišnji izvještaj o radu Ombudsmana za djecu za 2022. godinu.

3. Odbor za finansije i budžet održaće sjednicu u ponedjeljak, 5. juna 2023. godine u 13 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Treće redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1. 1 – 31. 12. 2022. godine;
2. Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa finansijskog plana – Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 1. 1 – 31. 12. 2022. godine;
3. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj za drugi projekat podrške zapošljavanju (WB IBRD 9381-BA).

4. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje održaće sjednicu u ponedjeljak, 5. juna 2023. godine u 14 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 6).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Treće redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – po hitnom postupku;
2. Nacrt zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasljeđa Svetog manastira Hilandar – prijedlog predsjednika Republike.

5. Odbor za boračko-invalidsku zaštitu održaće sjednicu u ponedjeljak, 5. juna 2023. godine u 14 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 3).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Treće redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2022. godinu;
2. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

6. Odbor za privredu  održaće sjednicu u ponedjeljak, 5. juna 2023. godine u 15 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Treće redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije za 2022. godinu;
2. Prijedlog odluke o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

7. Odbor jednakih mogućnosti održaće sjednicu u ponedjeljak, 5. juna 2023. godine u 16 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 3).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Treće redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Godišnji izvještaj o radu Ombudsmana za djecu za 2022. godinu;
2. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

8. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu održaće sjednicu u ponedjeljak, 5. juna 2023. godine u 16 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 6).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Treće redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog Rezolucije o zaštiti Srba na Kosovu i o teritorijalnom integritetu i suverenitetu Republike Srbije – prijedlog dr Nenada Stevandića, predsjednika Narodne skupštine;
2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske;
3. Nacrt zakona o dopuni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske;
4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske;
5. Godišnji izvještaj o radu Ombudsmana za djecu za 2022. godinu;
6. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2022. godinu;
7. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2022. godinu;
8. Informacija o odlukama o pomilovanju u 2022. godini;
9. Prijedlog odluke o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

9. Odbor za bezbjednost održaće sjednicu u ponedjeljak, 5. juna 2023. godine u 13 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 5).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Treće redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima – po hitnom postupku;
2. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1. 1 – 31. 12. 2022. godine;
3. Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za 2022. godinu.

10. Odbor za zaštitu životne sredine održaće sjednicu u utorak, 6. juna 2023. godine u 8.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 4).

Na sjednici će se razmatrati materijal:

1. Informacija o održanoj tematskoj sjednici pod nazivom „Aktivnosti nadležnih institucija Republike Srpske i BiH povodom namjere Republike Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad na lokaciji Trgovska gora u neposrednoj blizini granice sa Republikom Srpskom i BiH“.

11. Odbor za lokalnu samoupravu održaće sjednicu u utorak, 6. juna 2023. godine u 8.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 6).

Na sjednici će se razmatrati materijali iz prijedloga dnevnog reda Treće redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o dopuni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske;
2. Prijedlog odluke o kriterijumima za ocjenu stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

12. Radno tijelo Narodne skupštine Republike Srpske koje vrši nadzor nad prikupljanjem i raspodjelom sredstava Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povrede djece u inostranstvu održaće sjednicu u utorak, 6. juna 2023. godine u 9 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 3).

Na sjednici će se razmatrati materijal iz prijedloga dnevnog reda Treće redovne sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa finansijskog plana – Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 1. 1 – 31. 12. 2022. godine.

13. Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor održaće sjednicu u srijedu, 7. juna 2023. godine u  9 časova u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Sala 51).

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Odbora;
2. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2022. godinu;
3. Godišnji izvještaj o radu Ombudsmana za djecu za 2022. godinu;
4. Zauzimanje stavova Odbora po pritužbama građana, a na osnovu prispjelih informacija nadležnih institucija kojima se Odbor obratio;
5. Razmatranje predstavki i prijedloga građana i organizacija;
6. Ostala pitanja.