Saopštenje predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske povodom ponovnog priznanja spornog glasačkog listića liste PDP-a za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske

Datum: 
31.05.2024 - 10:00

Povodom informacije da je CIK BiH na 27. sjednici održanoj 30. maja 2024. godine ponovo priznala sporni glasački listić liste PDP-a za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske, nedopustivo je da se koriste manipulacije Ustavnog suda BiH, Suda BiH i CIK-a BiH, da bi se prekrajala izborna volja poslanika Narodne skupštine Republike Srpske u procesu izbora delegata Doma naroda BiH.

Ustavni sud BiH je prethodno djelimično usvojio apelaciju PDP-a i potvrdio da im je povrijeđeno pravo na slobodne izbore u vezi sa izborom delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske (ne upuštajući se u ocjenu važenja spornog glasačkog listića), a Sud BiH sve je vratio CIK-u BiH na ponovno odlučivanje, prilikom kojeg je ponovo priznat sporni glasački listić.

Uvidom u sporni glasački listić za izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH iz reda srpskog naroda vidljivo je da se na dnu glasačkog listića nalazi odjeljak pod nazivom „Napomena“ gdje u prvoj rečenici stoji uputstvo o glasanju: „Glasanje se vrši stavljanjem znaka H u kvadratić pored naziva predlagača kandidatske liste (politički subjekt ili poslanik zastupljen u Narodnoj skupštini Republike Srpske)“. Izgled i sadržaj glasačkog listića i način na koji se glasa je utvrđen Uputstvom o postupku sprovođenja posrednih izbora za organe vlasti u BiH obuhvaćenih Izbornim zakonom BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 75/22 i 83/22).

Uvidom u sporni glasački listić vidljivo je da je kvadrat sa tekstom: „PDP-Partija demokratskog progresa“ prekrižen (ne radi se o znaku H), a da je kvadratić pored naziva predlagača kandidatske liste ostao prazan. Na osnovu ovog vidljivo je da sporni glasački listić nije popunjen kako je to propisano u spomenutoj „Napomeni“ i da je samim tim nevažeći prema Uputstvu o postupku sprovođenja posrednih izbora za organe vlasti u BiH obuhvaćenih Izbornim zakonom BiH, što je ispravno utvrdila Komisija za izbor i imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske.

S obzirom da sporni glasački listić nije ispunjen (kvadratić pored naziva predlagača kandidatske liste je prazan, a potrebno je da se stavi znak X u kvadratić), on je nevažeći u smislu člana 5.17 stav 1. tačka 1. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08, 32/10, 48/11 - odluka US, 63/11 - odluka US, 18/13, 7/14, 31/16, 54/2017 - odluka US, 41/20, 38/22, 51/22, 67/22, 24/24 i 24/24) koji propisuje da je glasački listić nevažeći ako nije ispunjen.

Zaključak je da je sporni glasački listić nevažeći i po Izbornom zakonu BiH i po Uputstvu o postupku sprovođenja posrednih izbora za organe vlasti u BiH obuhvaćenih Izbornim zakonom BiH i da se ne može dozvoliti da CIK BiH u saradnji sa Ustavnim sudom BiH i Sudom BiH odlučuje ko će biti izabran za delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, jer to pravo isključivo pripada Narodnoj skupštini Republike Srpske u skladu sa članom IV stav 1. tačka a) Ustava BiH gdje je propisano da delegate iz Republike Srpske bira Narodna skupština Republike Srpske.

Prilog: Nezavisne novine