Saopštenje za javnost predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenada Stevandića: Ratni zločin nad Srbima preporuka za važne funkcije u većem entitetu, FBiH

Datum: 
14.11.2023 - 15:45

„Ferid Buljubašić i Ahmet Sejdić su izabrani za članove Nadzornog odbora na Skupštini dioničara kompanije ’UNIS- Gineks’ d. d. održanoj 13. novembra 2023. godine.

Nakon skandalozne odluke Vlade Federacije BiH, kada su u septembru 2023. godine postavili osumnjičene za ratne zločine nad Srbima, Buljubašića i Sejdića kao v. d. članove Nadzornog odbora ’UNIS-Gineksa’ d. d. iz Goražda, poslije dva mjeseca nagrađeni su i izborom u Nadzorni odbor ’UNIS-Gineksa’ d. d. Kompanija ima vlasnička strukturu – 51% dionica u vlasništvu države, 49% javno upisanih dionica.

Još skandaloznije je to da se kompanija ’UNIS-Gineks’ d. d. bavi namjenskom industrijom. Postavljam pitanje, zašto osumnjičeni za ratne zločine nad srpskim civilima mogu biti dio rukovodstva firme koja se bavi hemikalijama, ubojnim sredstvima, municijom i granatama?

Sud BiH je potvrdio optužnicu Tužilaštva BiH protiv Ferida Buljubašića i Ahmeta Sejdića za ratni zločin koji se dogodio u Jošanici kod Foče 1992. godine, nakon što je Tužilaštvo BiH uložilo žalbu optužnica je potvrđena. Zločin je izvršen nad srpskim civilima. Optužnica je potvrđena 22. septembra 2023. godine.

Ferid Buljubašić je bio prvi komandant tzv. Istočnobosanske operativne grupe, koja je formirana 1992. godine.

Osim što je Ahmet Sejdić bio bivši komandant tzv. Prve slavne višegradske brigade i tzv. heroj odbrane Goražda, simptomatično je i to da je ove godine postao član stranke Narod i pravda (NiP). Da li je zločin preporuka da neko postane član NiP-a Elmedina Konakovića ili preporuka i za članstvo NiP-u i u Nadzornom odboru kompanije koja proizvodi oružje?“, navodi se u saopšenju za javnost predsjednika Narodne skupštine dr Nenada Stevandića.