Sjednica Odbora za reviziju

Datum: 
16.10.2017 - 18:00
Odbor za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske održao je 16. oktobra 2017. godine sjednicu. Sjednici Odbora su prisustvovali Zoran Pologoš, predsjednik Odbora, Marko Vidaković, zamjenik predsjednika; Želјka Stojičić, Danijela Mrda, Admir Čavka, Slavko Gligorić i Milanko Mihajilica. Sjednici nisu prisustvovali članovi Odbora Dušan Berić i Dragan Ristić. Usvajanju dnevnog reda prethodila je diskusija u kojoj su učestvovali Milanko Mihajilica, Marko Vidaković, Admir Čavka, Želјka Stojičić i Zoran Pologoš. Nakon diskusije usvojen je dnevni red sa tri tačke.
1. Usvajanje zapisnika sa Dvadeset treće sjednice;
2. a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01 - 31.12.2016. godine;
b) Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2017. godinu;
3. Tekuća pitanja.

Nakon usvajanja zapisnika sa Dvadeset treće sjednice Odbora članovi Odbora diskutovali su o Izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01 - 31.12.2016. godine i o Godišnjem revizorskom izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2017. godinu. U diskusiji su učestvovali poslanici Milanko Mihajilica, Marko Vidaković, Želјka Stojičić, Admir Čavka, Zoran Pologoš i Slavko Gligorić. Članovi Odbora su većinom glasova, sa pet glasova "za" (Marko Vidaković, Danijela Mrda Želјka Stojičić Admir Čavka) i sa jedan glas "protiv" (Zoran Pologoš) zauzeli stav da se Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01 - 31.12.2016. godine i Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2017. godinu upućuju u dalјu skupštinsku proceduru.

Izdvojeno mišlјenje u vezi sa zauzetim stavom Odbora, u skladu sa članom 48. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske i članom 19. stav 3. Poslovnika o radu Odbora za reviziju, imao je Milanko Mihajilica, u kojem je naveo da smatra da je napravlјeno nekoliko grešaka u proteklom periodu zbog čega se i došlo u situaciju da Republika Srpska nema Glavnog revizora i zamjenika Glavnog revizora, te da nije pokrenuta zakonom predviđena procedura za izbor novog rukovodstva. Osporava pritiske na Glavnu službu za reviziju javnog sektora i njenu nezavisnost, zbog kojih su podnesene ostavke, a Narodna skupština Republike Srpske je dovedena u situaciju da nema ovlaštenog lica za predstavlјanje Izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01 - 31.12.2016. godine i Godišnjeg revizorskog izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2017. godinu. Nakon zahtjeva za izdvajanjem mišlјenja gospodin Mihajilica je napustio sjednicu.
Na osnovu člana 48. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 31/11 i 34/14) za izvjestioca je određen predsjednik Odbora.