Stručna rasprava o Nacrtu zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju

Datum: 
08.08.2022 - 08:30

Narodna Skupština Republike Srpske je Zaključkom broj: 02/1-021-669/22 („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 60/22) zadužila Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku da organizuje i sprovede stručnu raspravu o Nacrtu zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju.  

      Obavještavamo Vas da će Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku održati stručnu raspravu u utorak, 9. augusta 2022. godine, sa početkom u  11.00 časova, u Maloj sali Narodne skupštine Republike Srpske.