Tokom radionice o uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole razmotreni praktični primjeri i procedure za Službu Narodne skupštine Republike Srpske

Datum: 
06.03.2020 - 15:30

Razmatranje praktičnih primjera i rad na procedurama za Službu Narodne skupštine Republike Srpske bile su teme nastavka radionice o uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) tokom koje su službenice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Anamarija Rehak i Dragana Stojanović govorile o procedurama za uspostavljanje i funkcionisanje ovog sistema koji se već primjenjuje u pokrajinskom parlamentu, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srbije.

Drugog dana radionice, na praktičnim primjerima i prikazom dijagrama kojim je jasno utvrđena organizacija i djelokrug rada svakog odjeljenja i odsjeka sa precizno definisanim poslovima i zadacima svih zaposlenih u Službi parlamenta, predstavljeni su osnovni principi sistema finansijskkog upravljanja i kontrole, a posebna pažnja bila je posvećena pripremi, obradi i upravljanju materijalima i akaktima za održavanje sjednica parlamenta i njihovim postupanjem nakon zasjedanja.

Naglašeno je da svi zaposleni u Službi parlamenta moraju biti upoznati sa procedurama svoje organizacione jedinice i procedurama drugih organizacionih jedinica koje imaju uticaja na njihove procedure.

Istaknuto je da svaka procedura i poslovni proces moraju imati nosioca poslovnog procesa i zaposlenog koji po sistematizaciji ili ovlašćenju obavlja navedeni posao.

Sistem finansijske kontrole i upravljanja predviđa detaljan opisa poslovnih procesa, uključujući tok dokumentacije, korake u donošenju odluka, rokove za završetak posla i uspostavljanje kontrolnih mehanizama.

Neophodne su detaljno propisane procedure rada koje su dostupne svim zaposlenima, kao i postojanje operativnih uputstava za rad u pisanom obliku sa opisom internih kontrola i postojanje podjele dužnosti – podrazumijeva da isto lice ne može da inicira, izvršava, kontroliše i odobrava.

FUK uvodi redovno ažuriranje radnih procedura i organizacione šeme, utvrđene procedure pristupa podacima i evidencijama i definisane procedure za rukovodioce koji prate sprovođenje interne kontrole.

Cilj radionice, koja je održana u skladu sa Memorandum o saradnji i Okvirnim planom zajedničkog djelovanja službi Narodne skupštine Republike Srpske i Skupštine AP Vojvodine u 2020. godini, uz podršku Misije Oragnizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u BiH (OEBS), je uvođenje sistema upravljanja i kontrole u organizaciji i radu Službe parlamenta Republike Srpske.

U radionici su učestvovali generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske Nebojša Zgonjanin, zamjenik generalnog sekretara Dubravko Jorgić, pomoćnici generalnog sekretara i rukovodici odsjeka.