Trinaesta redovna sjednica Narodne skupštine počinje u utorak, 1. decembra

Datum: 
20.11.2020 - 13:00

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je danas da 13. redovna sjednica Narodne skupštine Republike započne u utorak, 1.12.2020. godine, u 10 časova. (sala za plenarne sjednice parlamenta).

Kolegijum je usvojio Prijedlog dnevnog reda od 12 tačaka.

Prijedlog dnevnog reda

1.         Poslanička pitanja i odgovori – ''Aktuelni čas'';

2.         Izvještaj o privremenom odstupanju konsolidovanog budžetskog deficita od fiskalnih pravila;

3.         Prijedlog drugog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu - po hitnom postupku;

4.         Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2020. godinu - po hitnom postupku;

5.         Prijedlog zakona o dopuni Zakona o posebnim republičkim taksama - po hitnom postupku;

6.         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama - po hitnom postupku;

7.         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama - po hitnom postupku;

8.         Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak - po hitnom postupku;

9.         Prijedlog zakona o faktoringu;

10.       Nacrt zakona o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi;

11.       Izvještaji po osnovu Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj:

a) Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2019. godinu;

b) Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 1.1.2019. – 31.12.2019. godine.

           12. Izbor i imenovanja.

Kolegijum se složio da se uputi poziv o prisustvu sjednicama Narodne skupštine i sjednicama odbora predstavnicima nevladinih organizacija, udruženja, sindikata i drugih subjekata u 2021. godini. Rok za podnošenje zahtjeva trebalo bi da traje od 15. decembra.