U četvrtak, 4. maja, javno saslušanje o Rudnicima željezne rude „Ljubija“

Datum: 
27.04.2017 - 13:30

Odbor za privredu Narodne skupštine Republike Srpske u četvratak, 4. maja, u 12.00 časova održaće javno saslušanje o Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Republike Srpske o prodaji 64,9998% akcija osnovnog kapitala akcionarskog društva Rudnici željezne rude „Ljubija“, Prijedor, metodom neposrednog odabira kupca.

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Republike Srpske o prodaji 64,9998% akcija osnovnog kapitala akcionarskog društva Rudnici željezne rude „Ljubija“, Prijedor, metodom neposrednog odabira kupca, nalazai se na Dnevnom redu 18. redovne sjednice Narodne skupštine koja je u toku.

Na javno saslušanje pozvani su predstavnici Vlade Republike Srpske, oba ponuđača, predstavnici sindikata i malih akcionara, predstavnici grada Prijedora, predsjednici svih poslaničkih klubova i radnih tijela Narodne skupštine.

Javno saslušanje održava se u skladu sa odredbama Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske koji definiše:

Član 53.

Prijedlog za organizovanje javnog saslušanja ili tematske sjednice može da podnese svaki član odbora.

Odluku o organizovanju javnog saslušanja ili tematske sjednice donosi odbor većinom glasova od ukupnog broja članova odbora.

O odluci iz stava 2. ovog člana predsjednik odbora obavještava predsjednika Narodne skupštine.

Predsjednik odbora na javno saslušanje ili tematsku sjednicu poziva članove odbora i druge organe i organizacije radi sagledavanja stanja u određenoj oblasti za koju se javno saslušanje ili tematska sjednica organizuje i može tražiti od istih potrebne analize i izvještaje.

Predsjednik odbora o organizovanju javnog saslušanja ili tematske sjednice obavještava i druga radna tijela Narodne skupštine, radi eventualnog prisustvovanja.

Nakon javnog saslušanja ili tematske sjednice, odbor usvaja informaciju i dostavlja je svim učesnicima javnog saslušanja ili tematske sjednice. Predsjednik odbora dostavlja usvojenu informaciju predsjedniku Narodne skupštine radi razmatranja na sjednici Narodne skupštine.

Javno saslušanje ili tematska sjednica organizuje se i kad to zaključkom naloži Narodna skupština.