U prvom dijelu 20. redovne sjednice Narodna skupština usvojila sedam zakona, dva nacrta i jednu odluku

Datum: 
10.02.2022 - 15:00

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas, u prvom dijelu 20. redovne sjednice, Zakon o dopuni Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, Zakon o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o dopunama Zakona o republičkoj upravi, Zakon o fiskalizaciji, Zakon o obnovljivim izvorima energije i Zakon o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu.

Narodna skupština je usvojila i dva nacrta zakona: Nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske koji je upućen u javnu raspravu koja će se sprovesti u roku od 60 dana i Nacrt zakona o audio-vizuelnim djelatnostima koji je upućen u stručnu raspravu koja će se sprovesti u roku od 30 dana.

Usvojena je i Odluka o usvajanju Zoning plana područja posebne namjene „Aerodrom Trebinje“.

Dvadeseta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena u utorak, 22. februara 2022. godine u 10 časova, a na dnevnom redu nalazi se još šest tačaka.

Preostale tačke Dnevnog reda 20. redovne sjednice:       

12.       Prijedlog budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2022. godinu;
13.       Izvještaj o poslovanju Investiciono – razvojne banke Republike Srpske a.d. Banjaluka i fondova za 2020. godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;
14.       Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020. godine;
15.       Specijalni izvještaj Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini;
16.       Davanje saglasnosti na Pravilnik o platama u Instituciji ombudsmana za djecu;
17.       Izbor i imenovanja.