U utorak u 10.00 časova 19. redovna sjednica, na dnevnom redu 22 tačke

Datum: 
12.06.2017 - 09:30

Narodna skupština Republike Srpske u utorak, 13. juna, u 10.00 časova započeće 19. redovnu sjednicu na čijem predloženom dnevnom redu se nalaze 22 tačke.  Parlament će zasjedati u srijedu i četvrtak, 14. i 15. juna, a ukoliko dnevni red ne bude ispcrpljen zasjedanje će biti nastavljeno u srijedu, četvrtak i petak, 28.29. i 30. juna.

Poslanici će, između ostalog, raspravljati o Prijedlogu Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se u odnosu na važeći Krivični zakon propisuje  da  se kazna zatvora u trajanju do jedne godine može izuzetno izvršiti i u prostorima u kojima osuđeni stanuje (kućni zatvor).

Za razliku od starog Krivčnog zakonika, po odredbama novog, za pokušaj izvršenja krivičnog dijela koje nije dovršeno može se izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna.  

Novim zakonom propisana su i krivična djela protiv prava po osnovu rada, a to su krivična djela: povreda osnovnih prava radnika, zlostavljanje na radu, povreda prava pri zapošljavanju i za vrijeme nezaposlenosti, povreda iz socijalnog osiguranja, zloupotreba prava iz socijalnog osiguranja i nepreduzimanje mjera zaštite na radu. U odnosu na važeći Krivični zakon, novo krivično djelo je zlostavljanje na radu.

U Glavi XXII (čl. 278. do 298) propisana su krivična djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Republike Srpske, a to su krivična djela: napad na ustavno uređenje, ugrožavanje teritorijalne cjeline, dovođenje Republike Srpske u položaj potčinjenosti ili zavisnosti, ubistvo predstavnika najviših organa Republike Srpske, otmica najviših predstavnika Republike Srpske, oružana pobuna, sprečavanje borbe protiv neprijatelja, služba u neprijateljskoj vojsci, pomaganje neprijatelju, protivzakonito formiranje paravojnih i parapolicijskih snaga, podrivanje odbrambene moći Republike Srpske, diverzija, sabotaža, špijunaža itd.

U odnosu na važeći Krivični zakon, propisana su nova krivična djela – sprečavanje borbe protiv neprijatelja, služba u neprijateljskoj vojsci, pomaganje neprijatelju, protivzakonito formiranje paravojnih i parapolicijskih snaga, podrivanje odbrambene moći Republike Srpske.

U Glavi XXIII (čl. 299. do 305) propisana su krivična djela terorizma. Propisivanjem ovih krivičnih djela izvršeno je usklađivanje krivičnog zakonodavstva sa preporukama Manivala.

Poslanici će razmatrati i Prijedlog zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju kojim se uređuje zaštita lica koja prijavljuju korupciju, postupak prijave korupcije, obaveze postupanja odgovornog lica i nadležnih organa u vezi sa prijavom i zaštitom lica koja prijavljuju korupciju i druga pitanja značajna za lica koja prijavljuju korupciju.

Cilj zakona je suzbijanje korupcije i obezbjeđenje efikasnog mehanizma zaštite prava lica koja u dobroj namjeri prijavljuju korupciju, od bilo kojeg oblika ugrožavanja ili povrede tih prava koja bi mogla biti u vezi sa tom prijavom, te razvoj i učvršćivanje osjećaja društvene odgovornosti svakog lica da prijavi bilo koji oblik korupcije.

Prijedlogom ovog zakona propisano je i da je zabranjena zloupotreba prijavljivanja korupcije dostavljanjem informacija za koje prijavilac u momentu prijavljivanja zna da nisu istinite ili prijavljivanje kojim se traži imovinska korist kao nagrada ili naknada za dostavljanje informacija i dokaza o korupciji.

Predloženi dnevni red 19. redovne sjednice:

1. Poslanička pitanja i odgovori – ''Aktuelni čas'';

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih   u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske – po hitnom postupku;

3. Prijedlog Krivičnog zakonika Republike Srpske;                                 

4. Prijedlog zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju;              

5. Prijedlog zakona o poreskom sistemu Republike Srpske;                    

6. Prijedlog zakona o Nacionalnom parku „Drina“;  

7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima;

8. Nacrt zakona o stranim ulaganjima;

9. Nacrt zakona o gasu;

10. Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sudovima Republike Srpske;                      

11. Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima;

12. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara;

13. Prijedlog strategije upravljanja otpadom za period 2017-2026. godine;

14. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01-31.12.2016. godine;

15. Izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijski izvještaj za 2016. godinu;

16. Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o reviziji finansijskih izvještaja Javnog preduzeća „Robne rezerve Republike Srpske“ a.d. Banja Luka za period 01.01 – 31.12.2015. godine;

17. Izvještaj o izvršenju plana rada i finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2016. godine;

18. Informacija o projektu „Projektovanje, izgradnja i opremanje nove JZU bolnica Istočno Sarajevo“ po principu „ključ u ruke“;

19. Informacija o realizaciji zajedničkih projekata rješavanja stambenih pitanja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika;        

20. Informacija o provođenju Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013-2022. godina u 2016. godini;

21. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu podrške zapošljavanja;

22. Izbor i imenovanja.