Usvojen Budžet za 2018. godinu u iznosu od 3,3 milijarde KM

Datum: 
13.12.2017 - 13:00

Narodna skupština Republike Srpske danas je na 25. posebnoj sjednici usvojila Budžet Republike Srpske za 2018. godinu i Zakon o izvršenju Budžeta uz amandmane koji su postali sastavni dio navedenih akata.

Budžet Republike Srpske za 2018. godinu iznosi 3,3 milijarde KM, što predstavlja uvećanje od 137 miliona KM, odnosno 4,3 odsto u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2017. godinu. Budžetom je projektovan realni rast BDP-a od 3,3 odsto, izvoza 9,2 i uvoza 6,3 odsto.

Poslanici su usvojili i Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018-2020. godina kojim su predstavljene ključne mjere ekonomske politike Vlade Republike Srpske u naznačenom periodu, uz srednjoročni makroekonomski okvir i okvir fiskalne politike, te sveobuhvatni program strukturalnih reformi.

Usvojen je i Zakon o dječjoj zaštiti kojim se uvodi pravo na materinski dodatak za sve nezaposlene majke u Republici Srpskoj u iznosu 405 KM u trajanju 12 mjeseci, a za blizance i svako treće i naredno dijete 18 mjeseci.

Poslanici su usvojili amandman na ovaj Zakon u kom se precizira da pravo na materinski dodatak može ostvariti majka pod uslovom da ima prebivalište u Republici Srpskoj najmanje godinu prije rođenja djeteta i da je nezaposlena šest mjeseci prije rođenja djeteta, kao i majka koja je strani državljanin sa stalnim ili privremenim mjestom boravka u Republici takođe nezaposlena šest mjeseci prije rođenja djeteta.

Narodna skupština usvojila je na 25. posebnoj sjednici Zakon o Pravobranilaštvu Republike Srpske, Zakon o izmjenama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske i Zakon o doprinosima.

Usvojen je i Zakon o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske kojim se uspostavlja registar zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava i taksativno navode korisnici tih sredstava, a propisuje se i sadržaj i način vođenja registra, kao i zaštita i dostupnost podataka.

Poslanici su usvojili Nacrt zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Narodna skupština usvojila je dvije odluke: Odluku o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2018. godinu i Odluku o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2018. godinu.

Na početku 25. posebne sjednice zakletvu su pred poslanicima položili Ombudsman za djecu Republike Srpske Dragica Radović i poslanik u Klubu PDP-a Cvijetin Vilotić.

Klubovi poslanika SDS-a, PDP-a i NDP-a prije glasanja za dnevni red napustili su sjednicu, navodeći da se ne slažu da se predloženi zakoni razmatraju po hitnoj proceduri.

U skladu sa članom 171. Poslovnika Narodne skupštine, zakazivanje posebne sjednice zatražila je Vlada Republike Srpske. 

Na početku sjednice zakletvu su pred poslanicima položili Ombudsman za djecu Republike Srpske Dragica Radović i poslanik u Klubu PDP-a Cvijetin Vilotić.