Usvojen Konačan prijedlog dnevnog reda 4. redovne sjednice, o predloženoj dopuni na početku sjednice

Datum: 
16.04.2019 - 10:15

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske na sjednici održanoj jutros uoči plenarnog zasjedanja utvrdio je Konačan prijedlog dnevnog reda 4. redovne sjednice na kojem se nalaze 22 tačke.  

Kolegijum je ostavio mogućnost da narodni poslanik Draško Stanivuković u skladu sa članom 129.  Poslovnika svoj prijedlog za izmjenu dnevnog reda obrazloži na samoj sjednici, te da se o tome izjasni ovlašćeni predlagač nakon čega će o ovoj izmjeni glasati narodni poslanici.

Stanivuković je po Poslovničkoj proceduri podnio zahjev za skidanje s dnevnog reda dvije tačke: Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima i  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru.

    Na Kolegijumu uoči sjednice u konačan prijedlog dnevnog reda nisu uvrštene dvije dopune dnevnog reda koje su predložili narodni poslanici Nebojša Vukanović i Draško Stanivuković, jer nije ispunjena Poslovnička procedura koja definiše kako i na koji način se predlaže tačka dnevnog reda.

Prijedlog dnevnog reda 4. redovne sjednice:  

1.    Poslanička pitanja i odgovori – ''Aktuelni čas'';
2.    Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske – po hitnom postupku;
3.    Prijedlog zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja;
4.    Prijedlog zakona o radio - amaterizmu u Republici Srpskoj;
5.    Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi;
6.    Nacrt zakona o pečatima organa i institucija Republike Srpske;
7.    Nacrt zakona o zaštiti od požara;
8.    Nacrt zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj;
9.    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima;
10.    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru;
11.    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji;
12.    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju;
13.    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti;
14.    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća;
15.    Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici;
16.    Nacrt strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj za period od 2019. do 2028. godine;
17.    Nacrt strategije za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Republici Srpskoj (2019 – 2029. godine);
18.    Izvještaj o radu i izvršenju Finansijskog plana - Budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01. - 31.12.2018. godine;
19.    Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2018. godinu;
20.    Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2018. godinu;
21.    Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci-Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za dodatno finansiranje po Projektu energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini  (8906-BA);
22.    Izbor i imenovanja.