Usvojen Plan rada Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske za 2020. godinu

Datum: 
04.03.2020 - 15:45

Četvrta sjednica Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske održana je danas u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici je usvojen Plan rada Savjeta nacionalnih manjina za 2020. godinu, u kojem su sadržane najvažnije aktivnosti planirane za pomenuti period. Takođe, ostavljena je mogućnost realizovanja i nekih drugih aktivnosti, ukoliko se ukaže potreba za tim.

Dogovorena je aktivna saradnja i koordinacija svih aktivnosti Savjeta sa Savezom nacionalnih manjina, Ministarstvom za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, kao i drugim ministarstvima u Vladi Republike Srpske, kada to bude neophodno.

Članovi Savjeta su izrazili  zadovoljstvo činjenicom da je na Desetoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike  Srpske  usvojena  Strategija za unapređenje i zaštitu prava pripradnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj za period 2020 – 2024. godina, te da očekuju da  će to doprinijeti unapređenju položaja pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj.

Takođe, predsjednica Savjeta Maja Kremenović informisala je članove o sastancima koji su održani u prethodnom periodu i zaključcima sa istih.

Sjednici su prisustvovali članovi Savjeta: Igor Kotjelnikov, Zorka Vračar Janičić, Iren Milivojević, Aleksandra Stevandić, Jela Mitrovski, Marija Buganik Pranjić, Danijela Trkulja i Predrag Egić, kao i predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Franjo Rover i pomoćnik ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Nemanja Kovačević.