Usvojeno šest nacrta zakona među kojima i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru

Datum: 
24.04.2019 - 21:00

Narodna skupština Republike Srpske danas je na 4. redovnoj sjednici usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru,  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju,  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Kako je navedeno u obrazloženju, Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru jasnije su definisana pojedina policijska ovlašćenja, nadležnosti direktora, dodatno angažovanje posebnih jedinica, kao i povećanje nivoa zaštite informaciono-komunikacionih struktura i uspostava sistema elektronskog poslovanja sa građanima. Zbog različitih bezbjednosnih izazova, zakonom se utvrđuju pravne pretpostavke za uspostavljanje rezervnog sastava policije.

Poslanici nisu prihvatili prijedlog Odbora za bezbjednost za upućivanje ovog nacrta zakona u javnu raspravu.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju upućen je u javnu raspravu u trajanju od 30 dana, a jedan od razloga njegovog donošenja je uspostavljanje jedinstvenog i efikasnog elektronskog sistema razmjene podataka između organa uključenih u postupak izdavanja građevinskih dozvola, kao i elektronskog postupka izdavanja građevinskih dozvola sa minimalnim brojem koraka i formalnosti i jeftinijim troškovima postupka, a u cilju povećanja konkurentnosti tržišta.

U javnu raspavu u trajanju od 30 dana upućen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti. U obrazloženju ovog nacrta  navedeno je da je osnovni razlog za izmjene ovog zakona sadržan u potrebi da se zakonom utvrdi pravo na ličnu invalidninu kao novčanu pomoć licima sa invaliditetom koja nisu smještena u ustanovu socijalne zaštite ili u drugu ustanovu na teret budžetskih sredstava. Pored toga, razlog za izmjenu Zakona o socijalnoj zaštiti sadržan je i u potrebi usklađivanja sa Zakonom o radu i sa Zakonom o poreskom sistemu Republike Srpske.

Izmjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici donose jer je utvrđeno da pojedine odredbe Zakona ne obezbjeđuju punu zaštitu žrtava nasilja u porodici, pa se preciznijim normama i uvođenjem novih pravnih instituta nastoji, u skladu sa međunarodnim standardima, poboljšati i unaprijediti zaštita žrtava.

Preostale tačke dnevnog reda 4. redovne sjednice:

  • Nacrt strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj za period od 2019. do 2028. godine;
  • Nacrt strategije za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Republici Srpskoj (2019 – 2029. godine);
  • Izvještaj o radu i izvršenju Finansijskog plana - Budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01. - 31.12.2018. godine;
  • Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2018. godinu;
  •  Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2018. godinu;
  • Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci-Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za dodatno finansiranje po Projektu energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini  (8906-BA);
  • Izbor i imenovanja.