Усвојени закони

Нпр. 23.02.2019
Нпр. 23.02.2019
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске 11/19 20.02.2019 Package icon Zak plata zap vis obraz student stand RS.zip
Закон о платама запослених у области културе Републике Српске 11/19 20.02.2019 Package icon Zak platama zaposlenih kulture RS.zip
Закон о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској 11/19 20.02.2019 Package icon Zak platama zaposlenih u OS i SS djac domovima RS.zip
Закон о извршењу Буџета Републике Српске за 2019. годину 122/18 15.01.2019 Package icon Zak o izvrs Budzeta RS 2019.zip
Закон о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018. годину 121/18 15.01.2019 Package icon Zak izm Zak izvr Budz 2018_0.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити 122/18 15.01.2019 Package icon Zak izmj i dop Zak djecjoj zastiti.zip
Закон о републичкој управи 115/18 20.12.2018 Package icon Zakon o republickoj upravi.zip
Закон о заштити жртава ратне тортуре 90/18 03.10.2018 Package icon Zakon o zastiti zrtava ratne torture.zip
Закон о измјенама Закона о кривичном поступку Републике Српске 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj Zak krivicni postupak.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak naucnoistrazivacka djelatnost.zip
Закон о измјенама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj Zak porezi upo nosenje dobara.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о извршном поступку 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak izvrsni postupak.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о матичним књигама 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak maticne knjige.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о општем управном поступку 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak oup.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak porez dohodak.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о раду 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak radu.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о судским таксама 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak sudske takse.zip
Закон о култури 66/18 24.07.2018 Package icon Zakon o kulturi.zip
Закон о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела 65/18 24.07.2018 Package icon Zak oduzimanju imovine izvrs kriv djela.zip
Закон о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске 66/18 24.07.2018 Package icon Zak plate zdravstvo.zip