Усвојени закони

Нпр. 21.02.2018
Нпр. 21.02.2018
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон o измјенама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 114/17 29.12.2017 Package icon Zakon o izmjenama Zakona o zaduzivanju, dugu i garancijama RS.zip
Закон о дјечјој заштити 114/17 29.12.2017 Package icon Zakon o djecjoj zastiti.zip
Закон о доприносима 114/17 29.12.2017 Package icon Zakon o doprinosima.zip
Закон о извршењу Буџета Републике Српске за 2018. годину 114/17 29.12.2017 Package icon Zakon o izvrsenju Budzeta RS za 2018. godinu.zip
Закон о регистру запослених лица код корисника буџетских средстава Републике Српске 114/17 29.12.2017 Package icon Zakon o registru zaposlenih kod korisnika budzetskih sredstava RS.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о комуналним дјелатностима 100/17 13.11.2017 Package icon Zakon izmj i dop Zakona komunalnim djelatnostima.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске 100/17 13.11.2017 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o prekrsajima Republike Srpske.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о судовима Републике Српске 100/17 13.11.2017 Package icon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima.zip
Закон о измјенама и допуни Закона о привредним друштвима 100/17 13.11.2017 Package icon Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o privrednim drustvima.zip
Закон о измјени и допунама Закона о жељезницама Републике Српске 100/17 13.11.2017 Package icon Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zeljeznicama RS.zip
Закон о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству 100/17 13.11.2017 Package icon Zakon o Fondu solidarnosti za dijagnostiku.zip
Закон о заштити становништва од заразних болести 90/17 10.10.2017 Package icon Zakon o zastiti stanovnistva od zaraznih bolesti.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима 91/17 10.10.2017 Package icon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o geoloskim istrazivanjima.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о Економско-социјалном савјету 91/17 10.10.2017 Package icon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Ekonomsko-socijalnom savjetu.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Републике Српске 91/17 10.10.2017 Package icon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o krivicnom postupku Republike Srpske.zip
Закон о измјени и допунама Закона о сузбијању корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала 91/17 10.10.2017 Package icon Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtezih oblika privrednog kriminala.zip
Закон о ветеринарству у Републици Српској 75/17 16.08.2017 Package icon Zakon o veterinarstvu u Republici Srpskoj.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о ветеринарско - медицинским производима 75/17 16.08.2017 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima.zip
Закон о вјештацима Републике Српске 74/17 07.08.2017 Package icon Zakon o vjestacima Republike Srpske.zip
Закон о измјенама и допунама закона о водама 74/17 07.08.2017 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o vodama.zip