Усвојени закони

Нпр. 22.06.2017
Нпр. 22.06.2017
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о допуни Закона о друштвима за осигурање 47/17 24.05.2017
Закон о заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању 47/17 24.05.2017
Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Српске 47/17 24.05.2017
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха 46/17 19.05.2017
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 46/17 19.05.2017
Закон о општој безбједности производа у Републици Српској 46/17 19.05.2017
Закон о туризму 45/17 18.05.2017
Закон о угоститељству 45/17 18.05.2017
Закон о основном васпитању и образовању 44/17 16.05.2017
Закон о жељезницама Републике Српске 19/17 27.02.2017
Закон о храни 19/17 27.02.2017
Закон о измјенама Закона о оружју и муницији 18/17 23.02.2017
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача 18/17 23.02.2017
Закон о измјенама и допунама Закона о музејској дјелатности 18/17 23.02.2017
Закон о банкама Републике Српске 3/17 20.01.2017
Закон о измјенама и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности 3/17 20.01.2017
Закон о измјенама и допунама о Агенцији за банкарство Републике Српске 3/17 20.01.2017
Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на добит 1/17 05.01.2017
Закон о престанку важења Закона о посебном доприносу за солидарност 1/17 05.01.2017
Закон о измјенама и допунама Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске 116/16 31.12.2016