Усвојени закони

Нпр. 16.12.2018
Нпр. 16.12.2018
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о измјенама Закона о кривичном поступку Републике Српске 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj Zak krivicni postupak.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak naucnoistrazivacka djelatnost.zip
Закон о измјенама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj Zak porezi upo nosenje dobara.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о извршном поступку 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak izvrsni postupak.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о матичним књигама 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak maticne knjige.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о општем управном поступку 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak oup.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak porez dohodak.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о раду 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak radu.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о судским таксама 66/18 24.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak sudske takse.zip
Закон о култури 66/18 24.07.2018 Package icon Zakon o kulturi.zip
Закон о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела 65/18 24.07.2018 Package icon Zak oduzimanju imovine izvrs kriv djela.zip
Закон о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске 66/18 24.07.2018 Package icon Zak plate zdravstvo.zip
Закон о платама запослених у јавним службама Републике Српске 66/18 24.07.2018 Package icon Zak plate javne sluzbe.zip
Закон о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске 66/18 24.07.2018 Package icon Zak plate pravosudje.zip
Закон о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске 66/18 24.07.2018 Package icon Zak plate MUP.zip
Закон о платама запослених у области просвјете и културе Републике Српске 66/18 24.07.2018 Package icon Zak plate prosvjeta.zip
Закон о платама запослених у органима управе Републике Српске 66/18 24.07.2018 Package icon Zak platama organima uprave_0.zip
Закон о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској 66/18 24.07.2018 Package icon Zak plate sudija i tuzilaca.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске 62/18 16.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak premjeru i katastru RS.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о фискалној одговорности у Републици Српској 62/18 16.07.2018 Package icon Zak izmj dop Zak fiskalnoj odgovornosti RS.zip