Закони у процедури

Нпр. 19.02.2019
Нпр. 19.02.2019
Назив Предлагач Датум Преузми
Нацрт закона о социјалном становању Републике Српске Министарство за избјеглице и расељена лица 23.10.2018 Package icon Nc zak socijalnom stanovanju RS.zip
Нацрт закона о заштити од нејонизујућих зрачења Министарство здравља и социјалне заштите 23.10.2018 Package icon Nc zak zastiti nejonizujucih zracenja.zip
Нацрт закона о Граду Градишка Министарство управе и локалне самоуправе 23.10.2018 Package icon Nc zak o Gradu Gradiska.zip
Нацрт закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске Министарство управе и локалне самоуправе 23.10.2018 Package icon Nc zak izmj dop Zak ter organizaciji RS.zip
Нацрт закона о радио-аматеризму у Републици Српској Министарство саобраћаја и веза 23.10.2018 Package icon Nc zak radio-amaterizmu u RS.zip
Нацрт закона о унутрашњој пловидби Републике Српске Министарство саобраћаја и веза 23.10.2018 Package icon Nc zak unutrasnjoj plovidbi RS.zip
Нацрт закона о измјени Закона о привредним друштвима Министарство индустрије, енергетике и рударства 23.10.2018 Package icon Nc zak izmj Zak privrednim drustvima.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности Министарство индустрије, енергетике и рударства 23.10.2018 Package icon Nc zak izmj dop Zak zanat-pred djelatnosti.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској Министарство правде 23.10.2018 Package icon Nc zak izmj dop Zak reg poslovnih subjekata RS.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске Министарство пољоприведе, шумарства и водопривреде 23.10.2018 Package icon Nc zak izmj dop Zak Komori inz polj RS.zip