Narodna skupština u prvom dijelu 23. sjednice usvojila dva zakona

Datum: 
08.02.2018 - 13:15

Narodna skupština Republike Srpske danas je, tokom prvog djela 23. redovne sjednice, usvojila dva zakona: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom – po hitnom postupku i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama – po hitnom postupku.

Sastavni dio Zakona o koncesijama postala su dva amandmana Kluba poslanika SNSD-a i Kluba poslanika Socijalističke partije kojima se definiše trošenje sredstava po osnovu koncesione naknade od strane jedinica lokalne samouprave, te stvara obaveza ministarstvima da pravilnikom urede pitanje raspodjele koncesione naknade za korištenje u slučaju kada se koncesiona djelatnost obavlja na teritoriji više jedinica lokalne samouprave.

Dvadeset treća redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena u ponedjeljak, 12. februara 2018. godine, u 10.00 časova raspravom o Prijedlogu zakona o prestanku važenja Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije – po hitnom postupku.

Preostale tačke Dnevnog reda 23. redovne sjednice:

 1. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci za dodatno finansiranje po Projektu izgradnje auto – puta Banja Luka – Doboj/B(FIN 83,977) – po hitnom postupku;
 2. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu restruktuiranja Željeznica Republike Srpske – po hitnom postupku;
 3. Prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2018. godini – po hitnom postupku;
 4. Prijedlog zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju;
 5. Prijedlog zakona o gasu;
 6. Prijedlog zakona o stranim ulaganjima;
 7. Prijedlog zakona o banjama;
 8. Prijedlog zakona o hemikalijama;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske;
 11. Nacrt zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske;
 12. Nacrt zakona o zaštiti žrtava ratne torture;
 13. Nacrt zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela;
 14. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku;
 15. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku;
 16. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama;
 17. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistrživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju;
 18. Informacija o realizaciji Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj (2013 – 2017);
 19. Nacrt strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. godine;
 20. Prijedlog Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2018. godinu;
 21. Prijedlog statističkog programa Republike Srpske za period 2018 – 2021. godina;
 22. Izvještaj o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina;
 23. Izvještaj o saradnji institucija Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije sa sjedištem u Hagu za period 01.01 - 31.12.2016.godine;
 24. Izvještaj o realizaciji Dugoročnog programa razvoja osnovnih geoloških istraživanja Republike Srpske za period od 2014. do 2017. godine;
 25. Informacija o aktivnostima Republike Srpske u oblastima regionalne i institucionalne saradnje;
 26. Interpelacija za razmatranje politika u oblasti zdravstvenog i penzionog sistema – prijedlog narodnih poslanika;
 27. Interpelacija za razmatranje politike upravljanja javnim preduzećima u Republici Srpskoj – prijedlog narodnih poslanika.
 28. Izbor i imenovanja.

Poslanicima je, nakon glasanja, prikazan film "Lica Lafore", autora Denisa Bojića, koji govori o desetogodišnjoj borbi porodice Gajić iz Banjaluke i njihovim nadljudskim naporima da spase živote svojih djevojčica oboljelih od Laforine bolesti, kao i o njihovom angažovanje u pronalasku lijeka za ovu rijetku bolest.

 

Dvadeset treća redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je 8. februara raspravom o Prijedlogu zakona o prestanku važenja Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije – po hitnom postupku.

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da je Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije po hitnom postupku upućen u skupštinsku proceduru jer je u proceduri donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama.

"S obzirom na navedenu izmjenu, dalje egzistiranje Zakona o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije predstavljalo bi izvor dvostrukog opterećenja za privredne subjekte u ovoj oblasti", rekao je Đokić u Narodnoj skupštini Republike Srpske, obrazlažući navedeni prijedlog.

Poslanici su obavili raspravu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama – po hitnom postupku.

Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da se Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama povećava koncesiona naknada za hidroelektrane i termoelektrane za 10 odsto.

Obrazlažući ovaj akt u Narodnoj skupštini Srpske, Đokić je rekao da se njime štite i ranija prava lokalnih zajednica kao korisnika koncesione naknade, tako što im neće biti smanjen prihod po tom osnovu.

On je naveo da se ovim zakonskim rješenjem predviđa i veći obuhvat elektroenergetskih subjekata koji će uplaćivati koncesionu naknadu.

"Ovim zakonom se uređuje i situacija kada koncesionar u svom sastavu ima rudnik i termoelektranu, na način da mu se koncesiona naknada za količine uglja koje koristi za proizvodnju električne energije u termoelektrani ne obračunava posebno, nego je plaća u vidu koncesione naknade kroz proizvedenu struju", istakao je Đokić.

Prije toga, poslanici su razmotrili Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom – po hitnom postupku.

Ministar za prostorno ureženje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić izjavila je  da je cilj donošenja zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom po hitnom postupku da se obezbijede uslovi za upravljanje otpadom tako se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina.

Obrazlažući prijedlog ovog zakona na sjednici Narodne skupštine Srpske, Golićeva je istakla da je njegov cilj prevencija nastajanja otpada, posebno razvojem čistijih tehnologija i racionalnim korišćenjem prirodnih bogatstava.

Ona je navela da je cilj Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i otklanjanje opasnosti od njegovog štetnog dejstva na zdravlje ljudi i životnu sredinu, te ponovno iskorišćavanje i reciklaža otpada.

Golićeva je navela da se ovim zakonom definiše razvoj postupaka i metoda za odlaganje otpada, za sanaciju neuređenih odlagališta otpada, praćenje stanja postojećih i novoformiranih odlagališta otpada i razvijanje svijesti o upravljanju otpadom.

Sjednica je, drugog dana zasjedanja, počela usvajanjem Dnevnog reda sa 32 tačke i poslaničkim pitanjima u okviru "Aktuelnog časa".