Записници са сједница скупштине

Нпр. 16.10.2021
Нпр. 16.10.2021
Назив Датум Преузми
Записник са 21. посебне сједнице НСРС 15.09.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadeset prve_posebne_sjednice.zip
Записник са 20. посебне сједнице НСРС 30.07.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvadesete_posebne_sjednice.zip
Записник са 17. редовне сједнице НСРС 22.06.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_sedamnaeste_redovne_sjednice.zip
Записник са 19. посебне сједнице НСРС 25.05.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_devetnaeste_posebne_sjednice.zip
Записник са 16. редовне сједнице НСРС 28.04.2021 Package icon X_saziv_Zapisniksa_šesneste_redovne_sjednice.zip
Записник са 15. редовне сједнице НСРС 30.03.2021 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_petnaeste_redovne_sjednice.zip
Записник са 18. посебне сједнице НСРС 31.03.2021 Package icon Zapisnik sa 18. posebne 10. mart 2021.zip
Записник са 14. редовне сједнице НСРС 31.03.2021 Package icon Zapisnik sa 14. redovne sjednice.zip
Записник са 17. посебне сједнице НСРС 16.12.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Sedamnaeste_posebne_sjednice.zip
Записник са 13. редовне сједнице НСРС 01.12.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Trinaeste_redovne_sjednice.zip
Записник са 16. посебне сједнице НСРС 07.09.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_16_posebne_sjednice.zip
Записник са 15. посебне сједнице НСРС 29.07.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_petnaeste_posebne_sjednice.zip
Записник са 12. редовне сједнице НСРС 22.09.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_dvanaeste_redovne_sjednice.zip
Записник са 11. редовне сједнице НСРС 21.07.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_jedanaeste_redovne_sjednice.zip
Записник са 10. редовне сједнице НСРС 16.06.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Desete_redovne_sjednice.zip
Записник са 14. посебне сједнице НСРС 01.06.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_14_posebne_sjednice.zip
Записник са 13. посебне сједнице НСРС 20.05.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Trinaeste_posebne_sjednice.zip
Записник са 12. посебне сједнице НСРС 28.03.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Dvanaeste_posebne_sjednice.zip
Записник са 11. посебне сједнице НСРС 26.02.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Jedanaeste_posebne_sjednice.zip
Записник са 10. посебне сједнице НСРС 17.02.2020 Package icon X_saziv_Zapisnik_sa_Desete_posebne_sjednice.zip