Јавне набавке

Нпр. 16.09.2021
Нпр. 16.09.2021
Предмет набавке Рок за подношење понуда Документација
Позив за достављање понуда - јавна набавка здравствених услуга 29. септембар 2021. до 11,00 часова
Обнова софтверских лиценци
Канцеларијски материјал
Одржавање фотокопир апарата
Услуге одржавања клима уређаја
Гуме за аутомобиле
Компјутерски материјал, одлука о избору, лот 2
Компјутерски материјал, одлука о избору, лот 1
Одржавање возила
Папир за фотокопирање