Приједлог дневног реда 25. редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
19.06.2018

Приједлог дневног реда:

 1. Посланичка питања предсједнику Владе Републике Српске;
 2. Приједлог закона о рударству - по хитном поступку;
 3. Приједлог закона о амнестији - по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о затезној камати - по хитном поступку;
 5. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о обавезним осигурањима у саобраћају – по хитном поступку;
 6. Приједлог закона о посебном поступку експропријације ради изградње Ауто-пута Коридор Vc кроз Републику Српску и изградње дионице Ауто-пута „9. јануар“ Бања Лука - Добој - по хитном поступку;
 7. Приједлог закона о легализацији бесправно изграђених објеката - по хитном поступку;
 8. Приједлог закона о употреби знаковног језика - по хитном поступку;
 9. Приједлог закона о измјени Закона о библиотечко - информационој дјелатности - по хитном поступку;
 10. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске - по хитном поступку;
 11. Приједлог стратегије развоја енергетике Републике Српске до 2035. године - по хитном поступку;
 12. Приједлог закона о заштити жртава ратне тортуре;
 13. Приједлог закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске;
 14. Приједлог закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела;
 15. Приједлог закона о култури;
 16. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о општем управном поступку;
 17. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о матичним књигама;
 18. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку;
 19. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о судским таксама;
 20. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о научно-истраживачкој дјелатности и технолошком развоју;
 21. Приједлог стратегије борбе против корупције у Републици Српској од 2018 до 2022. године;
 22. Извјештај Анкетног одбора с циљем сагледавања свих релевантних чињеница везаних за случај страдања Давида Драгичевића;
 23. Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2017. годину;
 24. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1. – 31.12.2017. године;
 25. Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2017. годину;
 26. Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2017. годину;
 27. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2017. годину;
 28. Информација о одлукама о помиловању у 2017. години;
 29. Избор и именовања.