Усвојени Дневни ред 21. редовне сједнице

Верзија за штампањеPDF верзија
Датум сједнице: 
13.09.2017

УСВОЈЕНИ ДНЕВНИ РЕД

21. СЈЕДНИЦЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

 1. Посланичка питања предсједнику Владе Републике Српске;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Републике Српске, по хитном поступку;
 3. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о сузбијању корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала, по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о рударству;
 5. Приједлог закона о заштити становништва од заразних болести;
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима;
 7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Економско – социјалном савјету;
 8. Приједлог Кодекса понашања народних посланика у Народној скупштини Републике Српске;
 9. Нацрт закона о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама;
 10. Нацрт закона о хемикалијама;
 11. Нацрт закона о средњем образовању и васпитању;
 12. Приједлог стратегије развоја трговине Републике Српске до 2022. године;
 13. Нацрт стратегије менталног здравља у Републици Српској за период 2017 – 2027. године;                                                                                                                                                     
 14. Извјештај о стању сектора осигурања у Републици Српској за период 1.1.2016. до 31.12.2016. године, Извјештај о раду Агенције за осигурање Републике Српске за период 1.1. до 31.12. 2016. године и Извјештај о финансијском пословању Агенције за осигурање Републике Српске за период 1.1.2016. до 31.12.2016. године са Закључком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-2020/17;
 15. Извјештај о реализацији Стратегије развоја туризма Републике Српске за период од 2011 – 2020. година у 2016. години;
 16. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2016. годину;
 17. Извјештај о раду ЈП РТРС за 2016. годину, План рада за 2017. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања РТРС за 2016. годину - екстерна ревизија;
 18. Избор и именовања.