Odbor za evropske integracije domaćin onlajn-debate o mogućnostima korištenja pretpristupnih fondova EU

Datum: 
02.07.2021 - 14:15

Član Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske Srđan Mazalica danas je bio domaćin onlajn-debate o mogućnostima korištenja pretpristupnih fondova EU, koja je održana u saradnji sa Misijom OEBS-a u BiH.

U debati su učestvovali predstavnici Direkcije za evropske integracije (DEI), predstavnici opština i gradova u Republici Srpskoj, načelnici odjeljenja za privredu, predsjednici komisija za ekonomski razvoj, predsjednici ekonomskih foruma.

Predstavljajući rad Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju, član Odbora i narodni poslanik Mazalica, govorio je o aktivnostima Odbora u proteklom periodu, posebno naglašavajući njegovu ulogu u usaglašavanju zakonodavstva sa zakonodavstvom EU.

Istakao je da je Republika Srpska prva u BiH počela da izrađuje izvještaje o usklađenosti sa zakonodavstvom EU, čak prije potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

„Odbor već desetak godina vrši efikasan parlamentarni nadzor izvršne vlasti kada je u pitanju usklađivanje zakonodavstva. Кada je riječ o IPA fondovima Odbor taj posao ne može da radi direktno jer su projekti u domenu nadležnosti izvršne vlasti, ali vršimo nadzor kroz izvještaje Vlade i ministarstava koje redovne razmatra Narodna skupština“, rekao je on.

Poslanik Mazalica je podsjetio i na rad i aktivnosti Parlamentarnog foruma i na okrugle stolove o sprečavanju govora mržnje koje je Odbor proteklih godina organizovao širom Republike Srpske.

Predstavnik DEI, učesnike debate upoznao je sa IPA fondovima koji su na raspolaganju BiH i procedurama njihovog korištenja, posebno ističući značaj fondova koji se odnose na infrastrukturne projekte i prekograničnu saradnju.

Predstavnici OEBS-a istakli su da je zadatak Odjeljenja za demokratsko upravljanje OEBS-a jačanje parlamentarnih tijela na osnovu Memoranduma koji su potpisali Narodna skupština Republike Srpske i Misija OEBS-a i u tom smislu kao posebno važnu istakli podršku Odboru za evropske integracije i regionalnu saradnju tokom rada na reformama i evropskim integracijama.