Zaključci

Npr. 28.02.2021
Npr. 28.02.2021
Naziv Službeni glasnik Datum
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o radu za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine 100/20 13.10.2020
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2019. godinu 100/20 13.10.2020
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine 100/20 13.10.2020
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2019. godinu 100/20 13.10.2020
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske o radu za 2019. godinu 100/20 13.10.2020
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o radu za 2019. godinu 100/20 13.10.2020
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine 100/20 13.10.2020
Z A K Lj U Č A K o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.12.2019. godine 100/20 13.10.2020
Zaključci u vezi sa Izjašnjenjem o izjavama člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske o proglašenju odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine 76/20 25.08.2020
Zaključak o usvajanju Informacije o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2019. godine, te o ostvarenim rezultatima u približav 69/20 02.07.2020

Pages