Zaključci

Npr. 22.09.2020
Npr. 22.09.2020
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključci u vezi sa Izjašnjenjem o izjavama člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske o proglašenju odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine 76/20 25.08.2020
Zaključak o usvajanju Informacije o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2019. godine, te o ostvarenim rezultatima u približav 69/20 02.07.2020
Zaključak o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1.1.-31.12.2019. godine 69/20 02.07.2020
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijskog izvještaja za 2019. godinu 69/20 02.07.2020
Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i izvršenju Rebalansa Finansijskog plana - Budžeta JU Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 1.1. - 31.12.2019. godine 69/20 02.07.2020
Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja Ombudsmana za djecu za 2019. godinu 69/20 02.07.2020
Zaključak u vezi Prijedloga odluke o ukidanju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske 48/20 21.05.2020
Z a k lj u č k e u vezi Informacije o dokumentu Program reformi Bosne i Hercegovine, usvojenom na 45. vanrednoj sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine, održanoj 19. novembra 2019. godine – prijedlog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republi 109/19 24.12.2019
Z a k lj u č c i u vezi Informacije o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava Republike Srpske 3/20 12.11.2019
Zaključak o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01.-30.06.2019. godine 95/19 31.10.2019

Pages