Zaključci

Npr. 22.01.2020
Npr. 22.01.2020
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključak o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01.-30.06.2019. godine 95/19 31.10.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina 95/19 31.10.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2018. godinu 88/19 10.10.2019
Z a k lj u č a k o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Informacije o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014-2019. godine) za 2018. godinu 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2018. godine 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Informacije o realizaciji Programa razvoja sporta Republike Srpske za 2018. godinu 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju Plana rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2018. godine 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o radu za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka i fondova za 2018. godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora 88/19 10.10.2019

Pages