Zaključci

Npr. 08.07.2020
Npr. 08.07.2020
Naziv Službeni glasnik Datum
Zaključak u vezi Prijedloga odluke o ukidanju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske 48/20 21.05.2020
Z a k lj u č k e u vezi Informacije o dokumentu Program reformi Bosne i Hercegovine, usvojenom na 45. vanrednoj sjednici Predsjedništva Bosne i Hercegovine, održanoj 19. novembra 2019. godine – prijedlog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republi 109/19 24.12.2019
Z a k lj u č c i u vezi Informacije o neustavnoj transformaciji dejtonske strukture BiH i uticaju na položaj i prava Republike Srpske 3/20 12.11.2019
Zaključak o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 01.01.-30.06.2019. godine 95/19 31.10.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja o analizi i planu aktivnosti po pitanju traženja nestalih, istraživanju i procesuiranju ratnih zločina 95/19 31.10.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2018. godinu 88/19 10.10.2019
Z a k lj u č a k o usvajanju Izvještaja Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Godišnjeg revizorskog izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2019. godinu 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2018. godinu 88/19 10.10.2019
Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za žalbe o radu za period 01.01.-31.12.2018. godine 88/19 10.10.2019

Pages