Aktivnosti službe

Npr. 24.01.2020
Npr. 24.01.2020
27.12.2019 - 12:30

Članovi Glavne radne grupe i Operativne grupe za izradu Strateškog plana razvoja Službe Narodne skupštine Republike Srpske (2020-2024) održali su danas u prostorijama parlamenta sastanak na kojem s

26.12.2019 - 12:30

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je danas, obraćajući se studentima Studijskog programa za politikologiju na Filozofskom fakultetu Pale, da vjeruje da će im

24.12.2019 - 00:45

Narodna skupština Republike Srpske na 9. posebnoj sjednici sa 52 glasa za i tri protiv usvojila je Zaključke u vezi Informacije o dokumentu Program reformi Bosne i Hercegovine, usvojenom na 45.

23.12.2019 - 11:45

Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku Narodne skupštine Republike Srpske održao je danas u prostorijama parlamenta stručnu raspravu o Nacrtu zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedi

18.12.2019 - 01:30

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na 8. posebnoj sjednici Budžet Republike Srpske za 2020.

17.12.2019 - 15:30

U prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske danas je održan sastanak svih žena narodnih poslanika Desetog saziva parlamenta na kojem je formiran neformalni Klub žena narodnih poslanika koji ć

16.12.2019 - 14:45

Narodnu skupštinu Republike Srpske danas su posjetili studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i prisustvovali plenarnom zasjedanju Osme posebne sjednice.

13.12.2019 - 15:15

Radionica za predstavnike Službe Narodne skupštine Republike Srpske posvećena izradi  Nacrta strateškog plana Službe parlamenta (2020-2024) održana je danas u hotelu „Bosna“ u Banjaluci, uz podršku

12.12.2019 - 13:45

U okviru pripreme Osme posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice skupštinskih odbora biće održane po sljedećem redosljedu, i to:

11.12.2019 - 10:30

Narodna skupština Republike Srpske danas je u drugom nastavku Osme redovne sjednice usvojila tri nacrta zakona i dvije odluke.

09.12.2019 - 14:45

Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je danas da će 8. posebna sjednica parlamenta započeti u ponedjeljak, 16. decembra u 12 časova.

06.12.2019 - 13:00

Narodna skupština Republike Srpske danas je, u prvom nastavku 8. redovne sjednice usvojila pet zakona i sedam nacrta zakona.

04.12.2019 - 14:30

Narodnu skupštinu Republike Srpske danas su, u okviru programa „Dani otvorenih vrata“, posjetili studenti Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjaluci.

03.12.2019 - 17:00

Proces akreditovanja za 2020. godinu novinara, snimatelja i tehničkog osoblja koje za potrebe Vaših medijskih kuća  prate rad i aktivnosti Narodne skupštine Republike Srpske počinje od 2.

28.11.2019 - 14:45

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske danas je u prostorijama parlamenta održao redovnu sjednicu na kojoj je utvrdio odgovore Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u predmetu  bro

27.11.2019 - 13:00

Članovi Etičkog odbora Narodne skupštine Republike Srpske na današnjoj sjednici nastavili su sa razmatranjem prijava narodnih poslanika o povredama Kodeksa ponašanja narodnih poslanika u parlamentu

26.11.2019 - 16:00

Studenti Pravnog fakultet u Bijeljini danas su bili gosti potpredsjednice Narodne skupštine Republike Srpske Sonje Karadžić Jovičević i prisustvovali zasjedanju 8. redovne sjednice parlamenta.

25.11.2019 - 15:00

Članovi Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srpske i Odbora za pitanja mladih, djece i sporta održali su danas u prostorijama parlamenta sastanak sa pre