Usvojeni zakoni

Npr. 24.10.2021
Npr. 24.10.2021
Naziv Službeni glasnik Datum Preuzmi
Zakon o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske 90/21 19.10.2021 Package icon Zakon. o izmj i dop Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu RS.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj 90/21 19.10.2021 Package icon Zakon. o izmj i dop Zakona o zastiti potrosaca RS.zip
Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu 90/21 19.10.2021 Package icon Zakon. o izvrsenju Budzeta RS za 2021 god.zip
Zakon o izmjenama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske 90/21 19.10.2021 Package icon Zakon. o izmj Zakona o zaduzivanju,dugu i garancijama RS.zip
Zakon o izmjeni i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske 90/21 19.10.2021 Package icon Zakon o izmj i dop Uredbe sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu RS.zip
Zakon o izmjeni Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja 90/21 19.10.2021 Package icon Zakon. o izmj Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja.zip
Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu 90/21 19.10.2021 Package icon Zakon o zastiti od uznemiravanja na radu (2).zip
Zakon o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske 89/21 18.10.2021 Package icon Zakon. o dopuni Krivicnog zakonika.zip
Zakon o neprimjenjivanju Odluke Visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine 89/21 18.10.2021 Package icon Zak. o neprimjenjivanju odluke.zip
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti 63/21 13.07.2021 Package icon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trzistu HoV latinica.zip
Zakon o izmjenam i dopunama Zakona o studentskom organizovanju 63/21 13.07.2021 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o studentskom organizovanju latinica.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu 63/21 13.07.2021 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o stocarstvu latinica.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom 63/21 13.07.2021 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o upravljanju otpadom latinica.zip
Zakon o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj 63/21 13.07.2021 Package icon Zakon o strateskom planiranju i upravljanju rayvojem u RS.zip
Zakon o studentskom standardu 63/21 13.07.2021 Package icon Zakon o studentskom standardu latinica.zip
Zakon o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi 61/21 06.07.2021 Package icon Zak o izm Zakona o lokalnoj samoupravi latinica.zip
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece 61/21 06.07.2021 Package icon Zakon o Registru latinica.zip
Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta Banja Luka-Prijedor 61/21 06.07.2021 Package icon ZAKON AUTOPUTA BANJALUKA PRIJEDOR lat.zip
Zakon o dopuni Zakona o doprinosima 49/21 01.06.2021 Package icon Zakon o dop Zakona o doprinosima.zip
Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske 49/21 01.06.2021 Package icon Zakon o izmj Zakona o platama zaposlenihu u pravosudju.zip