Usvojeni zakoni

Npr. 09.12.2023
Npr. 09.12.2023
Naziv Službeni glasnik Datum Preuzmi
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o državnim stanovima na kojima ne postoji stanarsko pravo 101/23 29.11.2023 Package icon zakon_o_drzavnim_stanovima_na_kojima_ne_postoji_stanarsko_pravo.zip
Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2023. godinu 99/23 14.11.2023 Package icon lat_zakon_o_izmjenama_zakona_o_izvrsenju_budzeta_rs_za_2023_godinu.zip
Zakon o dopuni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske 90/23 12.10.2023 Package icon lat_zakon_o_dop_zakona_o_sprecavanju_sukoba_interesa_u_organima_vlasti_rs.zip
Zakon o Fondu solidarnosti Republike Srpske 90/23 12.10.2023 Package icon lat_zakon_o_fondu_solidarnosti_rs.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske 90/23 12.10.2023 Package icon lat_zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_premjeru_i_katastru_rs.zip
Zakon o Agenciji za informaciono-komunikacione tehnologije 90/23 12.10.2023 Package icon lat_zakon_o_agenciji_za_informaciono-komunikacione_tehnologije.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o apotekarskoj djelatnosti 90/23 12.10.2023 Package icon lat_zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_apotekarskoj_djelatnosti.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske 90723 12.10.2023 Package icon lat_zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_prekrsajima_rs.zip
Zakon o izmjenama Zakona o republičkoj upravi 90/23 12.10.2023 Package icon lat_zakon_o_izmj_zakona_o_republickoj_upravi.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske 73/23 24.08.2023 Package icon lat Zakon o izmj i dop Krivicnog zakonika RS.zip
ZAKON O IZMJENI ZAKONA O OBJAVLJIVANJU ZAKONA I DRUGIH PROPISA REPUBLIKE SRPSKE 60/23 12.07.2023 Package icon lat Zakon o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa RS.zip
ZAKON O NEPRIMJENJIVANJU ODLUKA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE 60/23 12.07.2023 Package icon lat Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bih.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske 55/23 26.06.2023 Package icon Zakon o izmj i dop Zak o izvrsenju krivicnih i prekrsajnih sankci.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima 55/23 26.06.2023 Package icon lat Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrasnjim poslovima.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju 55/23 26.06.2023 Package icon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem vaspitanju i obrazovanju.zip
Zakon o Gradu Prnjavor 32/23 11.04.2023 Package icon Zakon o gradu Prnjavoru.zip
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske 32/23 11.04.2023 Package icon lat Zakon o izmj i dopuni Zakona o teritorijalnoj organizaciji RS.zip
Zakon o Posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece 28/23 27.03.2023 Package icon lat Zakon seksualne zloupotrebe...djece_.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske 28/23 27.03.2023 Package icon lat Zakon o izmj i dop Zakona o Fondu za razvoj i zaposljavanje RS.zip
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske 16/23 23.02.2023 Package icon Zakon o izmj i dopuni Zakona o obezbjedjenju kvaliteta u vis.zip