Usvojeni zakoni

Npr. 27.06.2023
Npr. 27.06.2023
Naziv Službeni glasnik Datum Preuzmi
Zakon o Gradu Prnjavor 32/23 11.04.2023 Package icon Zakon o gradu Prnjavoru.zip
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske 32/23 11.04.2023 Package icon lat Zakon o izmj i dopuni Zakona o teritorijalnoj organizaciji RS.zip
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske 28/23 27.03.2023 Package icon lat Zakon o izmj i dop Zakona o Fondu za razvoj i zaposljavanje RS.zip
Prijedlog zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece 28/23 27.03.2023 Package icon lat Zakon seksualne zloupotrebe...djece_.zip
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske 16/23 23.02.2023 Package icon Zakon o izmj i dopuni Zakona o obezbjedjenju kvaliteta u vis.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu 16/23 23.02.2023 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o turizmu.zip
Porodični zakon 17/23 23.02.2023 Package icon Porodicni zakon.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetici 16/23 23.02.2023 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o energetici.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pčelarstvu 17/23 23.02.2023 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o pcelarstvu.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske 17/23 23.02.2023 Package icon Zakon o izm i dop Zakona o prevozu u drumskom saobracaju.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima 17/23 23.02.2023 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o privrednim drustvima.zip
Zakon o izmjenama Zakona o vanparničnom postupku 16/23 23.02.2023 Package icon Zak o izmj Zakona o vanparnicnom postupku.zip
Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti 16/23 23.02.2023 Package icon Zak o nepokretnoj imovini koja se koristi za fi+unkcionisanje javne v.zip
Zakon o standardizaciji u Republici Srpskoj 16/23 23.02.2023 Package icon Zakon o standardizaciji u RS.zip
Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske 132/22 05.01.2023 Package icon lat Zak o izm Zak o platama zap lica u jav ust u obl zdravst.zip
Zakon o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske 132/22 05.01.2023 Package icon lat Zak o izm Zak o platama zapos u javn sluzbama RS.zip
Zakon o dopunama Zakona o doprinosima 132/22 04.01.2023 Package icon lat Zak o dopunama Zakona o doprinosima.zip
Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 132/22 04.01.2023 Package icon lat Zakon o dopuni Zakona o PIO.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu i finansiranju zaštite životne sredine Republike Srpske 132/22 04.01.2023 Package icon lat Zak o izmj i dop Zak o Fondu i finansiranju zastite zs RS.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju 132/22 04.01.2023 Package icon lat Zak o izmj i dop Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju.zip