Usvojeni zakoni

Npr. 22.06.2022
Npr. 22.06.2022
Naziv Službeni glasnik Datum Preuzmi
Zakon o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica 38/22 05.05.2022 Package icon lat Zakon o medjubankarskim naknadama kod platnih transakcija.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske 37/22 05.05.2022 Package icon lat Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o podsticajima u privredi RS.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu 38/22 05.05.2022 Package icon lat Zakon o izmj i dop Zakona o unutrasnjem platnom prometu.zip
Zakon o izmjenama Uredbe sa zakonskom snagom o Кompenzacionom fondu Republike Srpske 37/22 05.05.2022 Package icon lat Zakon o izmjenama Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu RS.zip
Zakono kulturnim dobrima 38/22 05.05.2022 Package icon lat Zakon o kulturnim dobrima.zip
Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju 37/22 05.05.2022 Package icon lat Zakon o dop Zakona o zdravstvenom osiguranju_0.zip
Zakon o Gradu Laktaši 37/22 05.05.2022 Package icon lat Zakon o Gradu Laktasi.zip
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 37/22 05.05.2022 Package icon lat Zakon o izmj i dop Zakona o poreskom postupku RS.zip
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske 37/22 05.05.2022 Package icon lat Zakon o izmj i dop Zakona o teritorijalnoj organizaciji RS.zip
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti 36/22 04.05.2022 Package icon Zakon. o izmjenama i dopuni Zakon o socijalnoj zastiti.zip
Zakon o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 15/22 03.03.2022 Package icon Zakon o izmj Zakona o PIO.zip
Zakon o dopunama Zakona o republičkoj upravi 15/22 03.03.2022 Package icon Zakon o dop Zakona o republickoj upravi.zip
Zakon o obnovljivim izvorima energije 16/22 03.03.2022 Package icon Zakon o obnovljivim izvorima energije.zip
ODLUKA O USVAJANJU ZONING PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMJENE „AERODROM TREBINJE“ 15/22 03.03.2022
Zakon o fiskalizaciji 15/22 03.03.2022 Package icon Zakon o fiskalizaciji.zip
Zakon o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu 15/22 03.03.2022 Package icon Zakon o utvrdjivanju porijekla imovine i posebnom poreyu na imovinu.zip
Zakon o dopuni Zakona o tržištu hartija od vrijednosti 11/22 14.02.2022 Package icon lat Zak o dop Zakona o trzistu HOV.zip
Zakon o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu 121/21 17.01.2022 Package icon Zakon. o izvršenju budzeta za 2022. godinu.zip
Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske 119/21 11.01.2022 Package icon lat Zak o platama zaposlenih u oblasti zdravstva RS.zip
Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske 119/21 11.01.2022 Package icon Zak o izmj Zak o platama zaposlenih u javnim sluzbama.zip