Aktivnosti radnih tijela

Npr. 24.10.2021
Npr. 24.10.2021
20.10.2021 - 09:45

 

U okviru pripreme Dvadeset druge posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice odbora Narodne skupštine Republike Srpske, održaće se po sljedećem redosljedu:

13.09.2021 - 13:15

U okviru pripreme 21. posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice odbora Narodne skupštine Republike Srpske, održaće se po sljedećem redoslijedu, i to:

10.09.2021 - 13:15

Кolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je danas da će  21. posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biti održana u srijedu, 15. 9.

06.09.2021 - 14:30

Odbor za ustavna pitanja utvrdio je odgovore Vijeću za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske na navode iz Zahtjeva za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa Odlukom o pr

27.07.2021 - 14:30

Кolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je danas da 20. posebna sjednica Narodne skupštine bude održana u petak, 30. 7.

25.05.2021 - 19:15

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je danas više odgovora Ustavnom sudu Republike Srpske koji se odnose na ocjenu ustavnosti zakona.

24.05.2021 - 16:00

U okviru pripreme Devetnaeste posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice odbora Narodne skupštine Republike Srpske, održažaće se po sljedećem redosljedu: 

14.05.2021 - 18:00

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović izjavio je danas da će i u narednoj godini zadatak biti da se obezbijede sredstva za samozapošljavanje boračkih kategorij

28.04.2021 - 19:15

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je danas odgovor Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti pojedinih članova Zakona o tehničkim propisima Republike Srpske, kao i od

26.03.2021 - 11:15

U okviru pripreme Petnaeste redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice Odbora Narodne skupštine Republike Srpske, održati po sljedećem redosljedu:
 

01.03.2021 - 13:30

Zakonodavni odbor Narodne skupštine Republike Srpske održao je danas stručnu raspravu o Nacrtu zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj uz učešće predstavnika predlagača zakona - Ministarstva

01.03.2021 - 08:30

Na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 73/08 i 52/14),  člana 58. stav (1) alineja 5.

01.03.2021 - 08:15

Na osnovu člana 17. stav 3. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 73/08 i 52/14),  člana 58. stav (1) alineja 5.

22.02.2021 - 15:30

Parlamentarni forum za evropske integracije Bosne i Hercegovine, čiji domaćin je danas bila Narodna skupština Republike Srpske, usvojio je  Zajedničku izjavu kojom je pozvao na intenziviranje aktiv

16.02.2021 - 10:45

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske danas je utvrdio odgovor Ustavnom sudu BiH na zahtjev sedam delegata u Кlubu Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnos

02.02.2021 - 13:15

Na osnovu člana 23 alineja 14 i člana 47 Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 66/20), Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici

20.10.2020 - 11:45

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je danas pet odgovora Ustavnom sudu Republike Srpske, koji se tiču predmeta za ocjenu ustavnosti.

07.09.2020 - 15:00

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je danas odgovor Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti člana 128. stav 2.