Aktivnosti radnih tijela

Npr. 24.07.2024
Npr. 24.07.2024
05.07.2024 - 14:15

Deveta sjednica Nezavisnog odbora za izbor direktora Policije Republike Srpske održana je danas, 5. jula 2024. godine, u Narodnoj skupštini Republike Srpske.  

03.07.2024 - 13:00

Zajednička komisije Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata na Šestoj sjednici, koja je danas održana u parlamentu, nije postigl

19.06.2024 - 15:00

Osma sjednica Nezavisnog odbora za izbor direktora Policije Republike Srpske održana je danas, 19. juna 2024. godine, u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

13.06.2024 - 14:00

Sedma sjednica Nezavisnog odbora za izbor direktora Policije Republike Srpske održana je danas, 13. juna 2024. godine, u Narodnoj skupštini Republike Srpske.  

26.04.2024 - 13:00

Članovi Nezavisnog odbora danas su na Četvrtoj sjednici, koja je održana u Narodnoj skupštini Republike Srpske, jednoglasno donijeli Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje dire

23.04.2024 - 12:45

Zajednička komisija Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata nije danas postigla saglasnost o amandmanu Kluba bošnjačkog naroda n

09.02.2024 - 11:00

Treća sjednica Nezavisnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske za izbor direktora i zamjenika direktora Policije Republike Srpske održana je u utorak, 6. februara 2024.

14.12.2023 - 11:15

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je danas pet odgovora Ustavnom sudu Republike Srpske u kojima se navodi da nema povrede Ustava Republike Srpske i da su sve odred

05.12.2023 - 14:30

U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas je, u organizaciji skupštinskog Odbora za bezbjednost, a uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), održan sastanak na kojem su učestvovali

05.12.2023 - 14:00

Članovi Uprave Kazneno-popravnog zavoda u Doboju informisali su danas članove Odbora Narodne skupštine Republike Srpske za predstavke, prijedloge i društveni nadzor da je stanje bezbjednosti u ovom

04.12.2023 - 15:30

Predsjednik Odbora Narodne skupštine Republike Srpske za predstavke, prijedloge i društveni nadzor Zagorka Grahovac izjavila je danas da je stanje bezbjednosti i poštovanja prava zatvorenika na veo

09.11.2023 - 15:00

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić rekao je, nakon sjednice Odbora za ustavna pitanja, da je skupštinski odbor u odgovoru Ustavnom sudu Republike Srpske utvrdio da su

04.10.2023 - 13:30

Administrativna komisija Narodne skupštine Republike Srpske danas je, u nastavku prošlonedjeljne sjednice, usvojila Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju u Narodnoj skupštini Republike

13.09.2023 - 12:30

Predsjednica Odbora za predstavke,prijedloge i društveni nadzor Narodne skupštine Republike Srpske Zagorka Grahovac i pomoćnik ministra pravde Republike Srpske za izvršenje prekršajnih i krivičnih

29.08.2023 - 13:00

Predsjednik Zakonodavnog odbora Narodne skupštine Republike Srpske Mladen Ilić rekao je da nisu tačni navodi dijela opozicije u Srpskoj da se Prijedlogom zakona o organizaciji tržišta vina u BiH pr

13.07.2023 - 19:30

Predsjednica Odbora za predstavke, prijedloge i društveni nadzor Narodne skupštine Republike Srpske Zagorka Grahovac i pomoćnik ministra pravde Republike Srpske za izvršenje krivičnih i prekršajnih

21.06.2023 - 13:45

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske održao je danas Četvrtu redovnu sjednicu na kojoj je utvrdio odgovore u predmetima za ocjenu ustavnosti nekoliko zakona pred Ustavnim sud

13.06.2023 - 16:30

Treća sjednica Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske održana je danas, 13. juna 2023. godine u parlamentu.

08.06.2023 - 12:15

Odbor za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srpske jednoglasno je usvojio Zaključke sa  tematske sjednice o pitanju odlaganja radioaktivnog i nuklearnog otpada na Trgovskoj gori 

24.05.2023 - 14:30

Predsjednik Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske Vukota Govedarica i članovi Odbora Milanko Mihajilica, Milan Dakić i Dragan Galić sastali su se danas u parlamentu sa direktorom