Aktivnosti radnih tijela

Npr. 10.06.2023
Npr. 10.06.2023
08.06.2023 - 12:15

Odbor za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srpske jednoglasno je usvojio Zakljčuke sa  tematske sjednice o pitanju odlaganja radioaktivnog i nuklearnog otpada na Trgovskoj gori 

24.05.2023 - 14:30

Predsjednik Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske Vukota Govedarica i članovi Odbora Milanko Mihajilica, Milan Dakić i Dragan Galić sastali su se danas u parlamentu sa direktorom

20.04.2023 - 12:15

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske danas je na 3. redovnoj sjednici utvrdio nekoliko odgovora Ustavnom sudu BiH i Ustavnom sudu Republike Srpske.

10.04.2023 - 15:30

Tematska sjednica Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srpske o aktivnostima nadležnih institucija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine povodom namjere Republike Hrvatske

03.04.2023 - 09:45

Na osnovu člana 17. stav 3. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 73/08 i 52/14), člana 58. stav (1) alineja 5.

03.04.2023 - 09:45

Na osnovu člana 12. Izbornog zakona Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.: 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12, 109/12, 45/18 i 18/20), člana 8.

15.03.2023 - 11:45

Odbor za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske održao je danas Drugu sjednicu.

08.02.2023 - 11:00

Odbor za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske održao je danas Prvu, konstitutivnu sjednicu u Jedanaestom sazivu.

26.12.2022 - 09:45

 

U okviru pripreme Pete posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice skupštinskih odbora biće održane ovim redoslijedom:

29.04.2022 - 08:00

Na osnovu člana 17. stav 3. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 73/08 i 52/14),  člana 58. stav (1) alineja 5.

10.03.2022 - 11:45

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je danas odgovore Ustavnom sudu BiH u vezi sa zahtjevima poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovin

09.03.2022 - 12:30

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srpske održao je danas stručnu raspravu o Nacrtu zakona o audio-vizuelnim djelatnostima, koji je Narodna skupština us

24.02.2022 - 20:00

"Položaj pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj je zadovoljavajući", izjavila je predsjednik Savjeta nacionalnih manjina Srpske Maja Кremenović poslije zajedničkog sastanka u Narodnoj s

03.02.2022 - 14:45

U okviru pripreme Dvadesete redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice odbora Narodne skupštine Republike Srpske, održaće po sljedećem redoslijedu:

22.12.2021 - 14:00

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srpske održao je danas stručnu raspravu o Nacrtu zakona o kulturnim dobrima, koji je Narodna skupština usvojila u prv

21.12.2021 - 13:45

Odbor za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske održao je danas stručne rasprave o Nacrtu zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica i Nacrtu

14.12.2021 - 13:15

U okviru pripreme Dvadeset šeste posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice odbora Narodne skupštine Republike Srpske, održaće se po sljedećem redoslijedu:

10.12.2021 - 11:00

U okviru pripreme Dvadeset pete posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice odbora Narodne skupštine Republike Srpske, održaće se po sljedećem redoslijedu, i to: