Aktivnosti radnih tijela

Npr. 05.02.2023
Npr. 05.02.2023
26.12.2022 - 09:45

 

U okviru pripreme Pete posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice skupštinskih odbora biće održane ovim redoslijedom:

29.04.2022 - 08:00

Na osnovu člana 17. stav 3. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 73/08 i 52/14),  člana 58. stav (1) alineja 5.

10.03.2022 - 11:45

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je danas odgovore Ustavnom sudu BiH u vezi sa zahtjevima poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovin

09.03.2022 - 12:30

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srpske održao je danas stručnu raspravu o Nacrtu zakona o audio-vizuelnim djelatnostima, koji je Narodna skupština us

24.02.2022 - 20:00

"Položaj pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj je zadovoljavajući", izjavila je predsjednik Savjeta nacionalnih manjina Srpske Maja Кremenović poslije zajedničkog sastanka u Narodnoj s

03.02.2022 - 14:45

U okviru pripreme Dvadesete redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice odbora Narodne skupštine Republike Srpske, održaće po sljedećem redoslijedu:

22.12.2021 - 14:00

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje Narodne skupštine Republike Srpske održao je danas stručnu raspravu o Nacrtu zakona o kulturnim dobrima, koji je Narodna skupština usvojila u prv

21.12.2021 - 13:45

Odbor za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske održao je danas stručne rasprave o Nacrtu zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica i Nacrtu

14.12.2021 - 13:15

U okviru pripreme Dvadeset šeste posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice odbora Narodne skupštine Republike Srpske, održaće se po sljedećem redoslijedu:

10.12.2021 - 11:00

U okviru pripreme Dvadeset pete posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice odbora Narodne skupštine Republike Srpske, održaće se po sljedećem redoslijedu, i to:

09.12.2021 - 13:45

U okviru pripreme Dvadeset četvrte posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednicu Odbora Narodne skupštine Republike Srpske, održaće

01.12.2021 - 10:30

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je danas odgovore Ustavnom sudu Republike Srpske za ocjenu ustavnosti u šest predmeta.

22.11.2021 - 10:30
  1. Zakonodavni odbor održaće sjednicu u utorak, 23. novembra 2021. godine, u 12.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

18.11.2021 - 15:45

Na osnovu tačke 7 Odluke o izradi zoning plana područja posebne namjene „Hašani“, po skraćenom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 110/15), Narodna skupština Republike Srpske daje n

01.11.2021 - 12:30

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske utvrdio je danas odgovor Ustavnom sudu Republike Srpske na navode iz zahtjeva za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa Zakonom

26.10.2021 - 14:00

Кolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je da će 23. posebna sjednica parlamenta započeti u srijedu, 27. 10. 2021,  u 12 časova.

20.10.2021 - 09:45

 

U okviru pripreme Dvadeset druge posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice odbora Narodne skupštine Republike Srpske, održaće se po sljedećem redosljedu: