Odluke

Npr. 28.06.2023
Npr. 28.06.2023
Naziv Službeni glasnik Datum
Odluka o potvrdi mandata narodnog poslanika, Broj: 02/1-021-462/23 41/23 12.05.2023
Odluka o konstatovanju prestanka mandata narodnog poslanika, Broj: 02/1-021-459/23 41/23 12.05.2023
Odluka o potvrdi mandata narodnog poslanika, Broj: 02/1-021-460/23 41/23 12.05.2023
Odluka o konstatovanju prestanka mandata narodnog poslanika,Broj: 02/1-021-461/23 41/23 12.05.2023
Odluka o izboru člana Radnog tijela Narodne skupštine Republike Srpske koje vrši nadzor nad prikupljanjem i raspodjelom sredstava Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu 32/23 21.04.2023
Odluka o izboru člana i zamjenika predsjednika Odbora za lokalnu samoupravu 32/23 21.04.2023
Odluka o izboru spoljnog člana Odbora za koordinaciju sa institucijama i organizacijama u vezi sa izgradnjom Memorijalnog centra „Gradina“ i praćenjem usvajanja Deklaracije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima 32/23 21.04.2023
Odluka o izboru zamjenika predsjednika Radnog tijela Narodne skupštine Republike Srpske koje vrši nadzor nad prikupljanjem i raspodjelom sredstava Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu 32/23 21.04.2023
Odluka o izboru spoljnog člana Odbora za lokalnu samoupravu 32/23 21.04.2023
Odluka o izboru spoljnog člana Odbora za koordinaciju sa institucijama i organizacijama u vezi sa izgradnjom Memorijalnog centra „Gradina“ i praćenjem usvajanja Deklaracije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima 32/23 21.04.2023

Pages