Okončana Četvrta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske

Datum: 
20.07.2023 - 16:15

Narodna skupština Republike Srpske danas je na Četvrtoj redovnoj sjednici usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, uz prihvaćene amandmane klubova poslanika SP i NPS i narodnog poslanika Srđana Todorovića.

U vezi sa ovim zakonom, prihvaćen je i Zaključak Kluba poslanika DEMOS:

  1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da, u roku od 90 dana, pripremi i u skupštinsku proceduru uputi Nacrt zakona o medijima.
  2. Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 

Usvojena su tri nacrta zakona: Nacrt zakona o elektronskom novcu, Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnim stanovima na kojima ne postoji stanarsko pravo i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim zadrugama, uz Zaključak o upućivanju ovog nacrta zakona u javnu raspravu, koja će biti sprovedena u roku od 60 dana.

Narodna skupština je primila k znanju Obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, uz prihvaćene zaključke klubova poslanika SDS i PDP.

Narodna skupština je primila k znanju Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Usvojeni su izvještaji: Izvještaji Fiskalnog savjeta Republike Srpske: a) Izvještaj o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2022. godinu, b) Izvještaj o radu za period 1. 1 – 31. 12. 2022. godine, Izvještaji Agencije za bankarstvo Republike Srpske: a) Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 1. 1. 2022 – 31.12.2022. godine, b) Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem za period 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. godine, Izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske: a) Izvještaj o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2022. godinu; b) Izvještaj o radu za 2022. godinu; v) Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 1. 1 – 31. 12. 2022. godine, Izvještaj o radu Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske za 2022. godinu, Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba   interesa u organima vlasti Republike Srpske za 2022. godinu i Izvještaj o radu Komisije za žalbe za 2022. godinu.

Narodna skupština je usvojila Informaciju Odbora za zaštitu životne sredine o održanoj Tematskoj sjednici pod nazivom „Aktivnosti nadležnih institucija Republike Srpske i BiH povodom namjere Republike Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad na lokaciji Trgovska gora u neposrednoj blizini granice sa Republikom Srpskom i BiH“.

Usvojena je i Informacija o dugu sa stanjem na dan 31. 12. 2022. godine.

Narodni poslanici su usvojili Odluku o utvrđivanju Arheološkog područja Kasnoantički-ranovizantijski grad i tri ranohrišćanske bazilike u Bakincima, Grad Laktaši, kulturnim dobrom od izuzetnog značaja.

Narodna skupština izabrala je članove Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Republike Srpske, na period od pet godina, a to su: Nikica Vranješ iz Laktaša, Dejan Kusturić iz Banjaluke, Zoran Vujmilović iz Banjaluke, Slavica Milikić iz Banjaluke i Dejan Gojković iz Banjaluke.

Izabrani su i novi članovi skupštinskih radnih tijela.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić zaključio je rad Četvrte redovne sjednice.