Studijska posjeta Hrvatskom saboru u okviru tvining projekta Evropske unije o podršci parlamentima u poslovima EU integracija

Datum: 
13.10.2021 - 12:00

Delegacija sekretara, pomoćnika sekretara i službenika Narodne skupštine Republike Srpske, Parlamentarne skupštine BiH, Doma naroda parlamenta BiH, Parlamenta FBiH boravila je u ponedjeljak i utorak u dvodnevnoj studijskoj posjeti Hrvatskom saboru u okviru tvining projekta „Jačanje i dalja podrška parlamentima Bosne i Hercegovine u poslovima EU integracija“.

Na predavanjima bilo je riječi o iskustvima Hrvatskog sabora u procesu pristupanja EU, ulozi radnih tijela tokom tog procesa, ulozi Stručne službe Hrvatskog sabora prije i nakon članstva, različitim aspektima usklađivanja zakonodavstva, kao i o odnosu Sabora i Vlade prije i nakon članstva Hrvatske u Evropskoj uniji.

Rukovodioci odsjeka i radnih tijela Hrvatskog sabora, koji su radili na  poslovima integracija, učesnicima studijske posjete predstavili su  informacijske aktivnosti Sabora s posebnim osvrtom na aktivnosti u okviru parlamentarne dimenzije hrvatskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije i IPEX (Interparliamentary EU information exchange) novu internet platformu za razmjenu informacija o Evropskoj uniji između nacionalnih parlamenata i Evropskog parlamenta.

O iskustvima Hrvatskog sabora govorili su sekretari Odbora za spoljnu politiku i Zajedničkog parlamentarnog odbora, Odbora za evropske integracije, Nacionalnog odbora za praćenje pregovora, koji bi bili aktivni u predpristupnom procesu.

O radu Sabora nakon pristupanja Hrvatske EU govorili su rukovodioci  Кancelarije za međunarodne i evropske poslove, te sekretari Odjela i Odbora za evropske poslove, rukovodilac Službe za medije i predstavnik Iformacijsko-dokumentacionog centra.

Oni su istakli da je Hrvatski sabor u predpristupnom periodu uskladio 683 zakona sa pravnom stečevinom EU, te da su svi ovi zakoni išli u proceduru po hitnom postupku. Predlagač svih zakona bila je Vlada.

Sa učesnicima studijske posjete razgovarao je i poslanik Davor Ivo Stier koji je prenio svoja iskustva iz pristupnog perioda Hrvatske Evropskoj uniji, ističući da je ovaj posao bio olakšan činjenicom da je unutar Hrvatske postojao apsolutni politički konsenzus po tom pitanju. Stier je govorio i o aktivnostima Кabineta premijera u procesu pristupanja EU, budući da je u tom periodu bio savjetnik premijera i izaslanik za evroatlantsku saradnju, kao i o svojim iskustvima u Evropskom parlamentu u kojem je bio jedan od prvih hrvatskih poslanika.