Закони у процедури

Нпр. 19.06.2022
Нпр. 19.06.2022
Назив Предлагач Датум Преузми
Нацрт закона о здравственој заштити Министарство здравља и социјалне заштите 16.03.2022 Package icon Nc zakon o zdravstvenoj zastiti.zip
Нацрт закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства Министарство здравља и социјалне заштите 16.03.2022 Package icon Nc zakon o zdavstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva.zip
Нацрт закона о основном васпитању и образовању Министарство просвјете и културе 28.03.2022 Package icon Nc zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.zip
Нацрт закона о измјени Закона о ванпарничном поступку Министарство правде 29.03.2022 Package icon Nc zakon o izmj Zakona o vanparnicnom postupku.zip
Нацрт закона о измјени Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске Министарство рада и борачко-инвалидске заштите 28.03.2022 Package icon Nc zakon o izmj Zakona o pravima boraca, VI i PPB Od-ot rata RS.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести Министарство здравља и социјалне заштите 16.03.2022 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o zastiti stanovnistva od zaraznih bolesti.zip
Нацрт закона о измјени и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности Министарство финансија 29.03.2022 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o trzistu hartija od vrijednosti_0.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона o превозу у друмском саобраћају Републике Српске Министарство саобраћаја и веза 28.03.2022 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o prevozu u drumskom saobracaju RS.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању Министарство просвјете и културе 28.03.2022 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o predskolskom vaspitanju i obrazovanju.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пчеларству Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 29.03.2022 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o pcelarstvu.zip