Закони у процедури

Нпр. 14.06.2021
Нпр. 14.06.2021
Назив Предлагач Датум Преузми
Приједлог закона о стицању статуса самосталног умјетника и самосталног стручњака у култури Министарство просвјете и културе Републике Српске 06.04.2021 Package icon Pr zakono sticanju statusa sam umjetnika i sam strucnjaka u kulturi.zip
Нацрт закона о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске 06.04.2021 Package icon Nc zakon o strateskom planiranju i upravljanju razvojem u RS.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности Министарство финансија Републике Српске 06.04.2021 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o trzistu hartija od vrijednosti.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске Министарство саобраћаја и веза Републике Српске 19.02.2021 Package icon Nc zak o izmj i dop Zak o bezbjed saob na putevima RS_0.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о рибарству Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске 01.03.2021 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zak o ribar.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Републици Српској Министарство трговине и туризма Републике Српске 17.03.2021 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zak o zastiti potros u RS.zip
Нацрт закона о заштити од узнемиравања на раду Министарство рада и борачко - инвалидске заштите 18.02.2021 Package icon Nc zakon o zastiti od uznemiravanja na radu.zip
Нацрт закона о студентском стандарду Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво 18.02.2021 Package icon Nc zakon o studentskom standardu.zip
Нацрт закона о нотарској служби у Републици Српској Министарство правде Републике Српске 18.02.2021 Package icon Nc zakon o notarskoj sluzbi u RS.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о студентском организовању Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво 18.02.2021 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zak o studentskom organizovanju.zip