Закони у процедури

Нпр. 13.06.2024
Нпр. 13.06.2024
Назив Предлагач Датум Преузми
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о боравишној такси Министарство трговине и туризма Републике Српске 16.05.2024 Package icon nc_zak_o_izmj_i_dop_zak_o_borav_taksi_2.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о девизном пословању Министарство финансија Републике Српске 23.04.2024 Package icon nc_zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_deviznom_poslovanju.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о мјерама безбједности у пословању готовим новцем и другим вриједностима Приједлог др Ненада Стевандића, предсједника Народне скупштине 13.05.2024 Package icon nc_zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_bezbjednosti_u_poslovanju_gotovim_novcem.zip
Нацрт закона о положају и овлашћењима Црвеног крста Републике Српске; Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске 16.05.2024 Package icon nc_zak_o_polozaju_i_ovlastenjima_crvenog_krsta_rs_1.zip
Нацрт закона о положају и овлашћењима Црвеног крста Републике Српске; Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске 16.05.2024 Package icon nc_zak_o_polozaju_i_ovlastenjima_crvenog_krsta_rs.zip
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о посебном режиму извршења казне затвора; Министарво правде Републике Српске 23.04.2024 Package icon pr_zak_o_izmj_i_dop_zak_o_pos_rez_izvrs_kaz_zat.zip
Приједлог закона о припајању дијела Града Зворник Општини Лопаре Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске 15.04.2024 Package icon pr_zak_o_prip_dij_gra_zvo_opst_lop.zip
Приједлог закона о заштити природе; Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске 23.04.2024 Package icon pr_zakon_o_zastiti_prirode.zip
Приједлог закона о посебном регистру и јавности рада непрофитних организација Министарство правде Републике Српске 28.03.2024 Package icon pr_zak_o_poseb_registru_i_javnosti_rada_neprofitnih_org.zip
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима – по хитном поступку; Министартсво унутрашњих послова Републике Српске 29.04.2024 Package icon pr_zak_o_izmj_i_dop_zak_o_polic_i_unut_posl_hp.zip