Закони у процедури

Нпр. 27.09.2023
Нпр. 27.09.2023
Назив Предлагач Датум Преузми
Приједлог закона о измјенама Закона о републичкој управи 26.09.2023 Package icon pr_zakon_o_izmj_zakona_o_republickoj_upravi_hp.zip
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове 26.09.2023 Package icon pr_zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_premjeru_i_katastru_rs.zip
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске Министарство правде 26.09.2023 Package icon pr_zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_prekrsajima_rs.zip
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о апотекарској дјелатности Министарство здравља и социјалне заштите 26.09.2023 Package icon pr_zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_apotekarskoj_djelatnosti.zip
Приједлог закона о Фонду солидарности Републике Српске Министарство финансија 26.09.2023 Package icon pr_zakon_o_fondu_solidarnosti_rs_0.zip
Приједлог закона о допуни Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске Министарство управе и локалне самоуправе 26.09.2023 Package icon pr_zakon_o_dop_zakona_o_sprecavanju_sukoba_interesa_u_organima_vlasti_rs.zip
Приједлог закона о Агенцији за информационо – комуникационе технологије Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво 26.09.2023 Package icon pr_zakon_o_agenciji_za_informaciono_komunikacione_tehnologije_0.zip
Нацрт закона о производњи наоружања и војне опреме у Републици Српској Министарство привреде и предузетништва 26.09.2023 Package icon nc_zakon_o_proizvodnji_naoruzanja_i_vojne_opreme_u_rs.zip
Нацрт закона о посебном регистру и јавности рада непрофитних организација Министарство правде 26.09.2023 Package icon nc_zakon_o_posebnom_registru_i_javnosti_rada_neprofitnih_organizacija.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о угоститељству Министарство трговине и туризма 26.09.2023 Package icon nc_zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_ugostiteljstvu.zip