Јавне расправе

Нпр. 25.02.2024
Нпр. 25.02.2024
Назив Датум Преузми
Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима 26.12.2023 Package icon nc_zakon_o_izmj_i_dop_zakona_o_geoloskim_istrazivanjima.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о ловству 26.12.2023 Package icon nc_zakon_o_lovstvu.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о референдуму и грађанској иницијативи 26.12.2023 Package icon nc_zakon_o_referendumu_i_gradjanskoj_inicijativi-prijedlog_narodnih_poslanika.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о имунитету Републике Српске 26.12.2023 Package icon nc_zakon_o_imunitetu_rs-prijedlog_narodnih_poslanika.zip
ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРИРОДЕ 06.11.2023 Package icon nc_zakon_o_zastiti_prirode.zip
ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ЗАКОНА О ПОСЕБНОМ РЕГИСТРУ И ЈАВНОСТИ РАДА НЕПРОФИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 29.09.2023 Package icon nacrt_zakona_o_posebnom_registru_i_javnosti_rada_neprofitnih_organizacija.zip
ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УГОСТИТЕЉСТВУ 29.09.2023 Package icon nacrt_zakona_o_izmj_i_dop_zakona_o_ugostiteljstvu.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама 21.07.2023 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o poljoprivrednim zadrugama.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске 24.03.2023 Package icon Nc zakon o izmj i dop Krivicnog zakonika RS.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске 09.02.2023 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o premjeru i katastru RS_0.zip

Pages