Јавне расправе

Нпр. 21.03.2023
Нпр. 21.03.2023
Назив Датум Преузми
Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске 09.02.2023 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o premjeru i katastru RS_0.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о привременом издржавању дјеце Републике Српске 23.06.2022 Package icon Nc zakon o privremenom izdrzavanju djece RS.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању 23.06.2022 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o visokom obrazovanju.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о туризму 23.06.2022 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o turizmu_0.zip
Закључак у вези са Нацртом породичног закона 23.06.2022 Package icon Nc Porodicni zakon.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о пчеларству 29.04.2022 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o pcelarstvu.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању 29.04.2022 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o predskolskom vaspitanju i obrazovanju.zip
Зaкључак у вези са Нацртом закона о основном васпитању и образовању 18.04.2022 Package icon Nc zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (2).zip
З А К Љ У Ч А К у вези са Нацртом закона о Високом судском и тужилачком савјету Републике Српске 22.02.2022 Package icon Nc zakon o VSTS RS-prijedlog narodnih poslanika.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о образовању одраслих 30.09.2021 Package icon Nc zakon o obrazovanju odraslih.zip

Pages