Усвојени закони

Нпр. 27.09.2021
Нпр. 27.09.2021
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској 63/21 13.07.2021 Package icon Zakon o strateskom planiranju i upravljanju razvojem u RS cirilica.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о сточарству 63/21 13.07.2021 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o stocarstvu cirilica.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о студентском организовању 63/21 13.07.2021 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o studentskom organizovanju cirilica.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности 63/21 13.07.2021 Package icon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trzistu HoV cirilica.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом 63/21 13.07.2021 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o upravljanju otpadom cirilica.zip
Закон о студентском стандарду 63/21 13.07.2021 Package icon Zakon o studentskom standardu cirilica.zip
Закон о измјенама Закона о локалној самоуправи 61/21 06.07.2021 Package icon Zak o izm Zakona o lokalnoj samoupravi cirilica.zip
Закон о измјени и допуни Закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дје 61/21 06.07.2021 Package icon Zakon o Registru cirilica.zip
Закон о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута Бања Лука-Приједор 61/21 06.07.2021 Package icon ZAKON AUTOPUTA BANJA LUKA PRIJEDOR cir.zip
Закон о допуни Закона о доприносима 49/21 01.06.2021 Package icon Zakon o dop Zakona o doprinosima.zip
Закон о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске 49/21 01.06.2021 Package icon Zakon o izmj Zakona o platama zaposlenih u pravosudju.zip
Закон о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске 49/21 01.06.2021 Package icon Zakon o izmj Zakona o platama zaposlenih u MUP.zip
Закон о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске 49/21 01.06.2021 Package icon Zakon o izmj Zakona o platama u oblasti visokog obrazovanja.zip
Закон о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској 49/21 01.06.2021 Package icon Zakon o izmj Zakona o platama u osnovnim i srednjim skolama.zip
Закон о измјенама Закона о порезу на доходак 49/21 01.06.2021 Package icon Zakon o izmj Zakona o porezu na dohodak.zip
Закон о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске 49/21 01.06.2021 Package icon Zakon o izmj Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture.zip
Закон о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске 49/21 01.06.2021 Package icon Zakon o platama u oblasti zdravstva RS.zip
Закон о стицању статуса самосталних умјетника и самосталног стручњака у култури 41/21 18.05.2021 Package icon Zakon o sticanju samostalnog umjetnika i samostalnog strucnjaka u kulturi cirilica.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о одгођеном плаћању пореског дуга 28/21 12.04.2021 Package icon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgodjenom placanju poreskog duga cir.zip
Закон о измјенама Закона о задуживању, дугу и гаранцији Републике Српске 28/21 12.04.2021 Package icon Zakon o izmj Zakona o zaduzivanju, dugu i garancijama RS, - cirlica.zip