Усвојени закони

Нпр. 23.06.2021
Нпр. 23.06.2021
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о допуни Закона о доприносима 49/21 01.06.2021 Package icon Zakon o dop Zakona o doprinosima.zip
Закон о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске 49/21 01.06.2021 Package icon Zakon o izmj Zakona o platama zaposlenih u pravosudju.zip
Закон о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске 49/21 01.06.2021 Package icon Zakon o izmj Zakona o platama zaposlenih u MUP.zip
Закон о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске 49/21 01.06.2021 Package icon Zakon o izmj Zakona o platama u oblasti visokog obrazovanja.zip
Закон о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској 49/21 01.06.2021 Package icon Zakon o izmj Zakona o platama u osnovnim i srednjim skolama.zip
Закон о измјенама Закона о порезу на доходак 49/21 01.06.2021 Package icon Zakon o izmj Zakona o porezu na dohodak.zip
Закон о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске 49/21 01.06.2021 Package icon Zakon o izmj Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture.zip
Закон о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске 49/21 01.06.2021 Package icon Zakon o platama u oblasti zdravstva RS.zip
Закон о стицању статуса самосталних умјетника и самосталног стручњака у култури 41/21 18.05.2021 Package icon Zakon o sticanju samostalnog umjetnika i samostalnog strucnjaka u kulturi cirilica.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о одгођеном плаћању пореског дуга 28/21 12.04.2021 Package icon Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgodjenom placanju poreskog duga cir.zip
Закон о измјенама Закона о задуживању, дугу и гаранцији Републике Српске 28/21 12.04.2021 Package icon Zakon o izmj Zakona o zaduzivanju, dugu i garancijama RS, - cirlica.zip
Закон о нотарској служби у Републици Српској 28/21 12.04.2021 Package icon Zakon o notarskoj sluzbi u RS cirilica.zip
Закон о Граду Дервента 15/21 03.03.2021 Package icon Zakon o Gradu Derventa.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о гасу 15/21 03.03.2021 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o gasu.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Републике Српске 15/21 03.03.2021 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o krivicnom postupku RS.zip
Закон о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске 15/21 03.03.2021 Package icon Zakon o izmj i dop Krivicnog zakonika RS.zip
Закон о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске 15/21 03.03.2021 Package icon Zakon o izmj i dop Zakona o ter organizaciji RS.zip
Закон о противградној заштити 15/21 03.03.2021 Package icon Zakon o protivgradnoj zastiti.zip
Закон о слободним зонама Републике Српске 15/21 03.03.2021 Package icon Zakon o slobodnim zonama RS.zip
Закон о допунама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 131/20 31.12.2020 Package icon Zakon o dop Zakona o zaduzivanju, dugu i garancijama.zip