Усвојени закони

Нпр. 20.10.2019
Нпр. 20.10.2019
Назив Службени гласник Датум Преузми
Закон о измјенама и допунама Закона о занатско – предузетничкој дјелатности 84 16.10.2019 Package icon Zak o izmj i dop Zak o zanatsko-preduzetnickoj djelatnosti.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици 84 16.10.2019 Package icon Zak o izmj i dop Zak o zastiti od nasilja u porodici.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју 84 16.10.2019 Package icon Zak o izmj i dop Zak o naucno djelat i teh razvoju.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању 84 16.10.2019 Package icon Zak o izmj i dop Zak o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа 84 16.10.2019 Package icon Zak o izmj i dop Zak o razv malih i srednjih preduzeca.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској 84 16.10.2019 Package icon Zak o izmj i dop Zak o reg poslovnih subjekata u RS.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу 84 16.10.2019 Package icon Zak o izmj i dop Zak o uredjenju prostora i gradjenju.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о јавним путевима 83 15.10.2019 Package icon Zak o izmj i dop Zak o javnim putevima.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о електронском потпису Републике Српске 83 15.10.2019 Package icon Zak o izmj i dop Zak o el potpisu RS.zip
Закон о допуни Закона о полицији и унутрашњим пословима 82 14.10.2019 Package icon Zakon dop Zak policiji i unutrasnjim poslovima.zip
Закон о допуни Закона о правосудном испиту у Републици Српској 82 14.10.2019 Package icon Zak o dop Zak o pravosudnom ispitu u RS.zip
Закон о измјенама Закона о привредним друштвима 82 14.10.2019 Package icon Zak o izmj Zak o privrednim drustvima.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о нотарима 82 14.10.2019 Package icon Zak o izmj i dop Zak o notarima.zip
Закон о измјени Закона о насљеђивању 82 14.10.2019 Package icon Zak o izmj Zak o nasljedjivanju.zip
Закон о ликвидационом поступку 82 14.10.2019 Package icon Zak o likvidacionom postupku.zip
Закон о личном имену 82 14.10.2019 Package icon Zakon o licnom imenu.zip
Закон о безбједности критичних инфраструктура у Републици Српској 58/19 16.07.2019 Package icon Zak bezbjednosti kriticnih infrastruktura.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj dop Zak javnom redu i miru.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о друштвима за осигурање 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj dop Zak drustvima za osiguranje.zip
Закон о измјенама и допунама Закона о дувану 58/19 16.07.2019 Package icon Zak izmj dop Zak duvanu.zip