Устав

Верзија за штампањеPDF верзија

Поштујући вољу својих конститутивних народа и грађана да образују и очувају Републику Српску и да уставно уређење Републике утемеље на поштовању људског достојанства, слободе и једнакости, националној равноправности, демократским институцијама, владавини права, социјалној правди, плуралистичком друштву, гарантовању и заштити људских слобода и права као и права мањинских група у складу са међународним стандардима, забрани дискриминације и уважавању правила тржишне економије;

  • у жељи да обезбиједи мир, толеранцију и опште благостање;
  • у намјери да допринесе развоју пријатељских односа међу народима и државама;
  • изражавајући опређељеност Републике Српске за потпуно поштовање и досљедно примјењивање Општег оквирног споразума о миру за Босну и Херцеговину, којим се недвосмислено прихвата, потврђује и гарантује уставно-правни положај Републике Српске, као једног од два ентитета у саставу Босне и Херцеговине, Народна скупштина Републике Српске доноси