Стручна расправа

Нпр. 25.01.2022
Нпр. 25.01.2022
Назив Датум Преузми
З А К Љ У Ч А К у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету 03.12.2021 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o unutrasnjem platnom prometu.zip
З А К Љ У Ч А К у вези са Нацртом закона о међубанкарским накнадама код платних трансакција на основу платних картица 03.12.2021 Package icon Nc zakon o medjubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica.zip
З А К Љ У Ч А К у вези са Нацртом закона о културним добрима 03.12.2021 Package icon Nc zakon o kulturnim dobrima_1.zip
З А К Љ У Ч А К у вези са Нацртом закона о нотарској служби у Републици Српској 11.02.2021 Package icon Nc zakon o notarskoj sluzbi u RS.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске 06.12.2019 Package icon Nc zak izmj dop Zak racunovodstvu reviziji RS.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске 06.12.2019 Package icon Nc zak izmj dop Zak racunovodstvu reviziji RS.zip
Нацрт закона о пореском поступку Републике Српске 06.12.2019 Package icon Nc zak poreskom postupku RS.zip
Нацрт закона о лијечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње 31.10.2019 Package icon Nc o lijecenju neplodnosti postupcima biomed potpomognute oplodnje.zip