Закључци

Нпр. 22.06.2024
Нпр. 22.06.2024
Назив Службени гласник Датум
Закључак о усвајању Информације о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2023. године 49/24 11.06.2024
Закључак о усвајању Годишњег извјештаја о раду Омбудсмана за дјецу за 2023. годину 49/24 11.06.2024
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и финансијског извјештаја Комисије за концесије Републике Српске за 2023. годину 49/24 11.06.2024
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2023. годину 49/24 11.06.2024
Закључак о усвајању Закључног извјештаја Независне међународне комисије за истраживање страдања свих народа у сребреничкој регији у периоду од 1992. до 1995. године 23.04.2024
Закључци у вези са Закључним извјештајем Независне међународне комисије за истраживање страдања свих народа у сребреничкој регији у периоду од 1992. до 1995. године 23.04.2024
Закључак о усвајању Извјештаја о пословању Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а. д. Бања Лука и фондова за 2022. годину са Извјештајем независног спољног ревизора 27/24 02.04.2024
Закључак о усвајању Посебног извјештаја Омбудсмана за дјецу „Вршњачко насиље у васпитно-образовним установама“ 27/24 02.04.2024
Закључак у вези са Посебним извјештајем Омбудсмана за дјецу "Вршњачко насиље у васпитно-образовним установама" 27/24 02.04.2024
Закључак о усвајању Информације о актуелној безбједносној и политичкој ситуацији у свијету са аспекта реперкусија на Републику Српску 29.03.2024

Pages