Закључци

Нпр. 26.09.2023
Нпр. 26.09.2023
Назив Службени гласник Датум
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА O РАДУ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА ВЛАСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 69/23 14.08.2023
ЗАКЉУЧАК У ВЕЗИ СА ОБАВЈЕШТЕЊЕМ О НЕКИМ ПОЈАВАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ 69/23 14.08.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О СТАЊУ НА ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ 69/23 14.08.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ЖАЛБЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 69/23 14.08.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА ФИСКАЛНОГ САВЈЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА О ФИСКАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2022. ГОДИНУ 69/23 14.08.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О РАДУ ЗА 2022. ГОДИНУ 69/23 14.08.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈE ОДБОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ О ОДРЖАНОЈ ТЕМАТСКОЈ СЈЕДНИЦИ ПОД НАЗИВОМ „АКТИВНОСТИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И БИХ ПОВОДОМ НАМЈЕРЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ ДА ОДЛАЖЕ РАДИОАКТИВНИ И НУКЛЕАРНИ ОТПАД НА ЛОКАЦИЈИ ТР 69/23 14.08.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА ФИСКАЛНОГ САВЈЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О РАДУ ЗА ПЕРИОД 1. 1 - 31. 12. 2022. ГОДИНЕ 69/23 14.08.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД 1. 1 – 31. 12. 2022. ГОДИНЕ 69/23 14.08.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈE О ДУГУ СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. 12. 2022. ГОДИНЕ 69/23 14.08.2023

Pages