Закључци

Нпр. 09.08.2022
Нпр. 09.08.2022
Назив Службени гласник Датум
Закључак о усвајању Извјештаја о раду са финансијским извјештајем Агенције за високо образовање Републике Српске за 2021. годину 68/22 20.07.2022
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и извршењу Ребаланса финансијског плана - Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1. 1 - 31. 12. 2021. године 68/22 20.07.2022
Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу плана рада и финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 1. 1 - 31. 12. 2021. године 68/22 20.07.2022
Зaкључак о усвајању Извјештаја о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2021. годину 68/22 20.07.2022
Закључак о усвајању Извјештаја о раду и финансијског извјештаја Комисије за концесије Републике Српске за 2021. годину 68/22 20.07.2022
Закључак о усвајању Информације о дугу са стањем на дан 31. 12. 2021. године 62/22 11.07.2022
Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1. 1 - 31. 12. 2021. године 62/22 11.07.2022
Закључци у вези са Информацијом о међународној, политичкој и безбједносној ситуацији – мјесто и улога Републике Српске 08.06.2022
Закључак у вези са Информацијом о међународној, политичкој и безбједносној ситуацији – мјесто и улога Републике Српске 08.06.2022
Закључак о усвајању Годишњег извјештаја Омбудсмана за дјецу за 2021. годину 40/22 12.05.2022

Pages