Закључци

Нпр. 24.02.2024
Нпр. 24.02.2024
Назив Службени гласник Датум
ЗАКЉУЧАК Број: 02/1-021-1249/23 101/23 29.11.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНОГ ИЗВЈЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 1. 1 - 30. 6. 2023. ГОДИНЕ 101/23 29.11.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ПРАВОБРАНИЛАШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022. ГОДИНЕ 101/23 29.11.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА АГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О СТАЊУ СЕКТОРА ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. 2022. ДО 31. 12. 2022. ГОДИНЕ 90/23 09.10.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ГАРАНТНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А. Д. БАЊА ЛУКА ЗА 2022. ГОДИНУ 90/23 09.10.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. 2022. ДО 31. 12. 2022. ГОДИНЕ 90/23 09.10.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ РЕВИЗОРСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ГЛАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2023. ГОДИНУ 90/23 09.10.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1. 1. 2022. ДО 31. 12. 2022. ГОДИНЕ 90/23 09.10.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА КОМИТЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ НАДЗОРА ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 90/23 09.10.2023
ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ РЕГУЛАТОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 90/23 09.10.2023

Pages