Одлуке

Нпр. 09.04.2020
Нпр. 09.04.2020
Назив Службени гласник Датум
Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2018. годину 121/18 23.12.2019
О д л у к a о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама Закона о доприносима 112/19 18.12.2019
О д л у к a о пријевременом ступању на снагу Одлуке о дугорочиом задуживању Републике Српске за 2020. годину 112/19 18.12.2019
ОДЛУКA О КРАТКОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЕМИСИЈОМ ТРЕЗОРСКИХ ЗАПИСА ЗА 2020. ГОДИНУ 112/19 18.12.2019
О д л у к a о пријевременом ступању на снагу Одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2020. години 112/19 18.12.2019
ОДЛУКA О ДУГОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 112/19 18.12.2019
ОДЛУКA O ИЗНОСУ ГАРАНЦИЈА КОЈЕ МОЖЕ ИЗДАТИ РЕПУБЛИКА СРПСКА У 2020. ГОДИНИ 112/19 18.12.2019
О д л у к у о пријевременом ступању на снагу Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2020. годину 112/19 18.12.2019
О д л у к a о пријевременом ступању на снагу Одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорски записа за 2020. годину 112/19 18.12.2019
Одлука о изради Плана парцелације за ауто-пут Бања Лука – Приједор по скраћеном поступку 108 11.12.2019

Pages