Одлуке

Нпр. 25.02.2024
Нпр. 25.02.2024
Назив Службени гласник Датум
Одлука о избору директора Агенције за осигурање Републике Српске 114/23 05.01.2024
Одлука о избору замјеника правобраниоца Републике Српске у Одјељењу за привреду и експропријацију 114/23 05.01.2024
Одлука о избору Савјета националних мањина Републике Српске 114/23 05.01.2024
ОДЛУКА O ИЗНОСУ ГАРАНЦИЈА КОЈЕ МОЖЕ ИЗДАТИ РЕПУБЛИКА СРПСКА У 2024. ГОДИНИ 112/23 29.12.2023
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 2024–2026. ГОДИНЕ 112/23 29.12.2023
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРЕМА СВЈЕТСКОЈ БАНЦИ – МЕЂУНАРОДНОЈ БАНЦИ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗА ПРОГРАМСКО ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈНИХ ПОЛИТИКА ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ СИСТЕМЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 112/23 29.12.2023
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2024. ГОДИНУ 112/23 29.12.2023
ОДЛУКА О ДУГОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2024. ГОДИНУ 112/23 29.12.2023
ОДЛУКА КРАТКОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЕМИСИЈОМ ТРЕЗОРСКИХ ЗАПИСА ЗА 2024. ГОДИНУ 112/23 29.12.2023
Одлука о потврди мандата народног посланика 108/23 21.12.2023

Pages