Одлуке

Нпр. 27.09.2023
Нпр. 27.09.2023
Назив Службени гласник Датум
ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 69/23 14.08.2023
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ АРХЕОЛОШКОГ ПОДРУЧЈА КАСНОАНТИЧКИ-РАНОВИЗАНТИЈСКИ ГРАД И ТРИ РАНОХРИШЋАНСКЕ БАЗИЛИКЕ У БАКИНЦИМА, ГРАД ЛАКТАШИ, КУЛТУРНИМ ДОБРОМ ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА 69/23 14.08.2023
Одлука о избору предсједника Одбора за борачко-инвалидску заштиту, број: 02/1-021-840/23 67/23 03.08.2023
Одлука о разрјешењу спољног члана Одбора за питање дјеце, младих и спорта, број: 02/1-021-832-23 67/23 03.08.2023
Одлука о избору члана Одбора за борачко-инвалидску заштиту, број: 02/1-021-841/23 67/23 03.08.2023
Одлука о избору спољног члана Одбора за питања дјеце,младих и спорта, број: 02/1-021-833/23 67/23 03.08.2023
Одлука о разрјешењу члана Законодавног одбора, број: 02/1-021-834/23 67/23 03.08.2023
Одлука о разрјешењу предсједника и члана Одбора за питање дјеце, младих и спорта, број: 02/1-021-836/23 67/23 03.08.2023
Одлука о избору члана Законодавног одбора, број: 02/1-021-835/23 67/23 03.08.2023
Одлука о избору предсједника Одбора за питања дјеце,младих и спорта, број: 02/1-021-837/23 67/23 03.08.2023

Pages