Одлуке

Нпр. 14.06.2021
Нпр. 14.06.2021
Назив Службени гласник Датум
Одлука о усвајању Програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2021. годину 40/21 10.05.2021
Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о нотарској служби у Републици Српској 28/21 12.04.2021
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА АУТО-ПУТ БАЊА ЛУКА – ПРИЈЕДОР ПО СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ 25/21 12.04.2021
Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјени Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 28/21 12.04.2021
О Д Л У К А о избору министра саобраћаја и веза у Влади Републике Српске 13/21 24.02.2021
О Д Л У К А о пријевременом ступању на снагу Одлуке о избору министра саобраћаја и веза у Влади Републике Српске 13/21 24.02.2021
О Д Л У К А о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке - Међународне банке за обнову и развој за Пројекат опоравка и подршке фирмама / пословним субјектима 17/21 17.02.2021
О Д Л У К А о разрјешењу члана Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске 15/21 17.02.2021
О Д Л У К А о прихватању задужења Републике Српске према Међународном фонду за развој пољопривреде (IFAD) по Пројекту развоја сеоског предузетништва и пољопривреде 17/21 17.02.2021
О Д Л У К А о разрјешењу Комисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске 15/21 17.02.2021

Pages