Административна комисија усвојила Правилник за додатне уштеде у Народној скупштини Републике Српске

Датум: 
04.10.2023 - 13:30

Административна комисија Народне скупштине Републике Српске данас је, у наставку прошлонедјељне сједнице, усвојила Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у Народној скупштини Републике Српске којим су, по први пут, ограничена средстава за репрезентацију на мјесечном нивоу, дефинисане процедуре, услови и обавезе у вези са коришћењем средстава и ограничени максимални новчани износи одобрени за куповину и примање поклона.

Комисија је усвојила приједлог предсједнице Комисије Споменке Стевановић о смањењу износа за интерну репрезентацију, којим су ови износи, у односу на предложене, смањени за 18.000 КМ на годишњем нивоу.

Дефинисано је да право, по основу интерне репрезентације за ове потребе у ресторану Народне скупштине, у мјесечним износима имају: Кабинет предсједника Народне скупштине у висини од 3500 КМ; генерални секретар до 900,00 КМ; потпредсједници Народне скупштине до 700,00 КМ; замјеник генералног секретара до 400,00 КМпомоћници генералног секретара Народне скупштине до 100,00 КМ.   

Под репрезентацијом, како је дефинише Правилник, сматрају се издаци који се јављају у току редовних активности изабраних, именованих и запослених лица у Народној скупштини, а подразумијевају новчана средства за угоститељске услуге приликом одржавања сједница и радних састанака у службеним просторијама Народне скупштине и у ресторану Угоститељског сервиса Владе у згради Народне скупштине.

Ставка која се односи на интерну репрезентацију није репрезентација у класичном смислу, већ подразумијева трошкове редовних активности руководства, запослених, стручних одбора и комисија, као и трошкове пријема домаћих и страних делегација, студијске посјете Народној скупштини факултета, школа, НВО...приликом којих се у ресторану Народне скупштине послужује освјежење и слично.

Такође, Комисији су достављени трошкови редовних активности руководства Народне скупштине у протеклих осам мјесеци. Највећи број трошкова односи се на пријем делегација у Народној скупштини, Дане отворих врата приликом којих је парламент посјетило више стотина ученика и студената из Републике Српске, као и студенти са Косова и Метохије и бројне делегације, те одржано неколико научних скупова и слично.

Достављен је и преглед свих активности предсједника Народне скупштине Републике Српске од 1. 1. до 2. 10. 2023, укупно 116 активности (састанци, посјете, пријеми, округли столови и конференције, присуство поменима, годишњицама, академијама, промоцијама и слично) и редовни трошкови за спровођење тих  активности.

Усвојеним Правилником дефинисано је и да право на коришћење екстерне репрезентације имају предсједник и потпредсједници Народне скупштине, генерални секретар, замјеник генералног секретара Народне скупштине и шеф Кабинета предсједника Народне скупштине.

Клубови посланика и посланичке групе у Народној скупштини приликом обављања својих активности такође имају право на интерну и екстерну репрезентацију која ће теретити средства за рад посланичких клубова и посланичких група.

Такође је по први пут овим правилником дефинисано и то ко у име Народне скупштине може да купи и прими поклон, по којој процедури и у којем износу.

Како је речено на сједници Административне комисије задњи Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у Народној скупштини Републике Српске донио је генерални секретар 2016. године, а не Комисија, а у његове измјене ушло се због недоречености и непотпуности.

Комисија је посебно истакла одредбу Правилника по којој је Одсјек за буџетске и финансијско-рачуноводствене послове Народне скупштине задужен да води евиденцију искоришћених износа репрезентације и да Административној комисији доставља писани извјештај о трошковима свака три мјесеца.

Циљ новог правилника јесу свеобухватне уштеде, увођење јасних ограничења и дефинисане процедуре за ефикасно функционисање Народне скупштине Републике Српске, али и њено крајње економично пословање.  

Предсједница Стевановић позвала је чланове Комисије да подрже овај правилник, будући да је интерес свих да се трошкови дефинишу и ставе под контролу, те нагласила да ће, када се његова примјена види у пракси, бити могуће донијети и измјене на основу тих показатеља.