Стручна расправа

Нпр. 09.06.2023
Нпр. 09.06.2023
Назив Датум Преузми
Закључак у вези са Нацртом закона о обавезном здравственом осигурању 23.06.2022 Package icon Nc zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима 29.04.2022 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o investicionim fondovima.zip
Закључак у вези са Нацртом закона о измјени и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности 29.04.2022 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o trzistu hartija od vrijednosti_0.zip
З А К Љ У Ч А К у вези са Нацртом закона о аудио-визуелним дјелатностима 22.02.2022 Package icon Nc zakon o audio-vizuelnim djelatnostima.zip
З А К Љ У Ч А К у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету 03.12.2021 Package icon Nc zakon o izmj i dop Zakona o unutrasnjem platnom prometu.zip
З А К Љ У Ч А К у вези са Нацртом закона о међубанкарским накнадама код платних трансакција на основу платних картица 03.12.2021 Package icon Nc zakon o medjubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica.zip
З А К Љ У Ч А К у вези са Нацртом закона о културним добрима 03.12.2021 Package icon Nc zakon o kulturnim dobrima_1.zip
З А К Љ У Ч А К у вези са Нацртом закона о нотарској служби у Републици Српској 11.02.2021 Package icon Nc zakon o notarskoj sluzbi u RS.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске 06.12.2019 Package icon Nc zak izmj dop Zak racunovodstvu reviziji RS.zip
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске 06.12.2019 Package icon Nc zak izmj dop Zak racunovodstvu reviziji RS.zip

Pages