Колегијум заказао Осму посебну сједницу Народне скупштине за уторак, 27. јун, у 11 часова, а одмах по њеном окончању биће одржана Девета посебна сједница о вету члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске

Датум: 
26.06.2023 - 12:45

Колегијум Народне скупштине Републике Српске данас је заказао Осму посебну сједницу Народне скупштине за уторак, 27. јун 2023. године, са почетком у 11 часова, а одмах по њеном окончању биће одржана Девета посебна сједница Народне скупштине.

Колегијум је утврдио приједлог дневног реда Осме посебне сједнице Народне скупштине:

1. Приједллог закона о непримјењивању одлука Уставног суда Босне и Херцеговине – по хитном поступку – приједлог предсједника Републике, народних посланика и Владе Републике Српске.

У складу са Пословником Народне скупштине, на захтјев предсједника Републике Српске, предсједника Народне скупштине Републике Српске, предсједника Владе Републике Српске, члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске и народних посланика, сазвана је Осма посебна сједница Народне скупштине.

Колегијум је утврдио приједлог дневног реда Девете посебне сједнице Народне скупштине:

1. Приједлог одлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске по којој је Закључак за хитно усвајање Споразума о слободи кретања са личним картама на Западном Балкану, Споразума о признавању стручних квалификација доктора медицине, доктора денталне медицине и архитеката у контексту Централноервопског споразума о слободној трговини и Споразума о признавању квалификација високог образовања на Западном Балкану, број: 01-50-1-1907-27/23 усвојен без консензуса на 6. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 21. јуна 2023. године, веома штетан по виталне интересе Републике Српске;
    
2. Приједлог одлуке о потврђивању Изјаве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске по којој је Закључак за усвајање Акционог плана за испуњавање 14 кључних приоритета из Мишљења Европске комисије о Захтјеву Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији, број: 01-50-1-1907-28/23, усвојен без консензуса на 6. редовној сједници Предсједништва Босне и Херцеговине, одржаној 21. јуна 2023. године, веома штетан по виталне интересе Републике Српске.

Девета посебна сједница Народне скупштине сазвана је на захтјев члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске Жељке Цвијановић, која је присуствовала данашњој сједници Колегијума Народне скупштине.

Народној скупштини достављена је Изјава члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу Закључка за хитно усвајање Споразума о слободи кретања са личним картама на Западном Балкану, Споразума о признавању стручних квалификација доктора медицине, доктора денталне медицине и архитеката у контексту Централноервопског споразума о слободној трговини и Споразума о признавању квалификација високог образовања на Западном Балкану, усвојеног на 6. редовној сједници Предсједништва БиХ, одржаној 21. јуна 2023. године, деструктивним по виталне интересе Републике Српске.

Народној скупштини достављена је и Изјава члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске о проглашењу Закључка за усвајање Акционог плана за испуњавање 14 кључних  приоритета из Мишљења Европске комисије о Захтјеву Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији, усвојеног на 6. редовној сједници Предсједништва БиХ, одржаној 21. јуна 2023. године, деструктивним по виталне интересе Републике Српске.

По Уставу БиХ, Народна скупштина Републике Српске разматра изјаве члана Предсједништва БиХ из Републике Српске и уколико их десет дана од дана просљеђивања потврди двотрећинском већином, оспорени закључци Предсједништва БиХ не ступају на снагу.