Колегијум 25. посебну сједницу Народне скупштине заказао за уторак, 14. децембар

Датум: 
07.12.2021 - 13:00

Колегијум Народне скупштине Републике Српске заказао је данас 25. посебну сједницу парламента за уторак, 14. 12. 2021. године, са почетком у 10 часова, са приједлогом дневног реда на којем се налази 21 тачка.

Сједница је заказана на захтјев Владе Републике Српске.  

Приједлог дневног реда:

1.                         Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2022 ‐ 2024. године - по хитном поступку;

2.                         Приједлог буџета Републике Српске за 2022. годину - по хитном поступку;

3.                         Приједлог закона о извршењу буџета Републике Српске за 2022. годину - по хитном поступку;

4.                         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак - по хитном поступку;

5.                         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о доприносима - по хитном поступку;

6.                         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о раду - по хитном поступку;

7.                         Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске - по хитном поступку;

8.                         Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске - по хитном поступку;

9.                         Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске - по хитном поступку;

10.                       Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској - по хитном поступку;

11.                       Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области културе Републике Српске - по хитном поступку;

12.                       Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске - по хитном поступку;

13.                       Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске - по хитном поступку;

14.                       Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске - по хитном поступку;

15.                       Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској - по хитном поступку;

16.                       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити - по хитном поступку;

17.                       Приједлог закона о измјенама Закона о комуналним таксама - по хитном поступку;

18.                       Приједлог закона о измјени Закона о пољопривредном земљишту - по хитном поступку;

19.                       Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2022. годину;

20.                       Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2022. годину;

21.                       Приједлог одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2022. години.

Сједницом Колегијума, по овлаштењу предсједника Народне скупштине, предсједавао је потпредсједник Денис Шулић.