Народна скупштина Републике Српске расписала тендер за набавку два путничка моторна возила

Датум: 
22.12.2023 - 17:00

Народна скупштина Републике Српске данас је расписала тендер за набавку два нова путничка моторна возила, чија је процијењена вриједност 128.000 КМ без ПДВ-а.

Рок за предају понуда за јавну набавку путничких моторних возила истиче 16. јануара 2024. године у 11 часова.

Одлуком  о покретању  поступка јавне набавке роба – путничка моторна возила покреће се отворени поступак за достављање понуда за јавну набавку путничких моторних возила за потребе Службе Народне скупштине Републике Српске.

Саставни дио Одлуке је тендерска документација за предметну набавку. Процијењена вриједност набавке износи 128.000 КМ без ПДВ-а.

Набавка два нова путничка моторна возила неопходна је због дотрајалости, старости и великих трошкова поправки путничких возила са пређеном великом километражом, а која се свакодневно користе за потребе Службе Народне скупштине Републике Српске.

Циљ је да се набавком нових путничких моторних возила смање трошкови одржавања дотрајалих путничких возила.

Аутомобили који се овом набавком замјењују због дотрајалости и пређене велике километраже биће понуђени на продају на лицитацији, а новац уплаћен у буџет Републике Српске.