Народна скупштина усвојила Буџет Републике Српске за 2024. годину и Програм економских реформи Републике Српске за период 2024-2026. године

Датум: 
14.12.2023 - 20:15

Народна скупштина Републике Српске вечерас је на Седмој редовној сједници усвојила Буџет Републике Српске за 2024. годину – по хитном поступку, чији укупни оквир износи 5.735.000.000 КМ, што представља увећање од 212 милиона КМ, односно 3,8 одсто у односу на укупна буџетска средства предвиђена Ребалансом буџета Републике Српске за 2023. годину.

Доношењем Буџета по хитном поступку омогућује се правовремено финансирање буџетских корисника, као и измиривање обавеза прописаних законима и другим правним актима Републике Српске.

Народна скупштина је усвојила и Програм економских реформи Републике Српске за период 2024–2026. године - по хитном поступку, који подразумијева седам структурних реформи са 17 реформских мјера.  Структурне реформе организоване су у три области, и то конкурентност, одрживост и отпорност, те људски капитал и социјалне политике.

Усвојено је десет закона по хитном поступку: Закон о извршењу буџета Републике Српске за 2024. годину, Закон о допунама Закона о порезу на доходак, Закон о допунама Закона о доприносима, Закон о измјени Закона о отпису потраживања, Закон о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске, Закон о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске, Закон о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској,  Закон о измјенама и допуни Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености, Закон о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити и Закон о измјени Закона о раду.

Народна скупштина усвојила је четири одлуке: Одлуку о дугорочном задуживању Републике Српске за 2024. годину, Одлуку о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2024. годину, Одлуку о износу гаранција које може издати Република Српска у 2024. години и Одлуку о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој за Програмско финансирање развојних политика за здравствене системе у Босни и Херцеговини – по хитном поступку.

Седма редовна сједница биће настављена у четвртак, 21.12.2023, у 10 часова, а преостале тачке дневног реда су:

18. Приједлог закона о производњи наоружања и војне опреме у Републици Српској;

19. Приједлог закона о електронском новцу;

20. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама;

21. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају;

22. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о угоститељству;

23. Нацрт закона о имунитету Републике Српске – приједлог народних посланика;

24. Нацрт закона о референдуму и грађанској иницијативи – приједлог народних посланика;

25. Нацрт закона о ловству;

26. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о посебном режиму извршења казне  затвора;

27. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима;

28. Извјештаји ЈП „Радио-телевизије Републике Српске”:

а) Извјештај о раду ЈП „Радио-телевизије Републике Српске” за 2019. годину и Извјештај   о ревизији финансијског пословања ЈП „Радио-телевизије Републике Српске”;

б) Извјештај о раду ЈП „Радио-телевизије Републике Српске” за 2020. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП „Радио-телевизије Републике Српске”;

в) Извјештај о раду ЈП „Радио-телевизије Републике Српске” за 2021. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП „Радио-телевизије Републике Српске”;

г) Извјештај о раду ЈП „Радио-телевизије Републике Српске” за 2022. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП „Радио-телевизије Републике Српске”;

29. Избор и именовања.