Одбор за уставна питања: Закон о заштити, очувању и употреби језика српског народа и ћириличког писма утемељен на Уставу Српске

Датум: 
01.11.2021 - 12:30

Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске утврдио је данас одговор Уставном суду Републике Српске на наводе из захтјева за заштиту виталног националног интереса у вези са Законом о заштити, очувању и употреби језика српског народа и ћириличког писма, који су поднијели клубови делегата из реда бошњачког и хрватског народа у Вијећу народа. 

Одбор за уставна питања истиче да овај захтјев за заштиту виталног националног интереса није утемељен на Уставу Републике Српске и да се са материјално-правног аспекта не ради о повреди виталног националног интереса.

Одбор истиче да Закон о заштити, очувању и употреби језика српског народа и ћириличког писма има за циљ да системски уреди заштиту, очување и начин коришћења језика српског народа и ћириличког писма у Републици Српској као нематеријалног културног насљеђа.  Овај закон има за циљ  да дефинише језик српског народа и ћириличко писмо као културно добро од изузетног значаја као нематеријално културно насљеђе српског народа као конститутивног народа у Републици Српској.

Уставни основ за доношење предметног закона садржан је у Амандману XXXII тачка 6.12 на члан 68 Устава Републике Српске. 

Сједницом Одбора за уставна питања предсједавао је предсједник Одбора и Народне скупштине Недељко Чубриловић.