Одбор за уставна питања: Уставни суд БиХ нема надлежност да оцјењује уставност политичких аката, ставова и прокламација

Датум: 
10.03.2022 - 11:45

Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске утврдио је данас  одговоре Уставном суду БиХ у вези са захтјевима посланика Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за рјешавање спора по Уставу између Републике Српске и БиХ, а који се односе на акте донесене на 24. посебној сједници Народне скупштине, истичући да Уставни суд БиХ нема надлежност да оцјењује уставност политичких аката, ставова и прокламација.

Одбор је утврдио одговоре Уставном суду у вези са усклађеношћу Декларације о уставним принципима са Уставом БиХ, у вези са усклађеношћу Закључака у вези Информације о правосудним институцијама БиХ са Уставом БиХ, у вези са усклађеношћу Закључака у вези Информације о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ у области одбране и безбједности са Уставом БиХ, у вези са усклађеношћу Закључака у вези Информације о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ у области индиректног опорезивања са Уставом БиХ,  као и у  вези са усклађеношћу Закључака у вези Информације о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ са Уставом БиХ.

У одговору на захтјев за рјешавање спора по Уставу БиХ између Републике Српске и БиХ, а у вези са усклађеношћу Декларације о уставним принципима са Уставом БиХ, Одбор наводи да је свака декларација, прије свега, политички акт.

„Декларација о уставним принципима изражава политичке ставове и није ни у формалноправном ни у материјалноправном смислу правни акт – закон или одлука, па као политичка прокламација није правно обавезујућа. Ако би се Уставни суд упустио у мериторно разматрање предметног захтјева, прекршио би члан VI/3.a) Устава Босне и Херцеговине али и Правила Уставног суда БиХ“, сматра Одбор за уставна питања и посебно истиче чињеницу да је Уставни суд у својој пракси већ заузео становише у којем се огласио ненадлежним у погледу разматрања свих аката који немају уставни, односно законски карактер.

Одбор истиче да Закључци у вези Информације о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ у области одбране и безбједности, у области индиректног опорезивања и  правосудних институција, као и Закључци у вези Информације о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ такође изражавају политичке ставове и да нису ни у формалноправном ни у материјалноправном смислу правни акти – закони или одлуке, него политичке прокламације.

Због тога Одбор наводи да сви поднесени захтјеви за рјешавање спора по Уставу БиХ између Републике Српске и БиХ, а у вези са усклађеношћу закључака са Уставом, нису поднесени у складу са чланом VI/3a Устава БиХ  из којег јасно произилази да је надлежност Уставног суда БиХ да децидно утврђује да ли су неке одредбе устава или закона неког од ентитета у складу са Уставом БиХ.

Због свега наведеног Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске сматра да Уставни суд БиХ нема право да, супротно одредбама Устава БиХ, проширује своју надлежност и предлаже да Уставни суд БиХ предметне захтјеве одбаци као недопустиве због непостојања надлежности за одлучивање.   

Сједницом Одбора предсједавао је предсједник Народне скупштине Недељко Чубриловић.