Одбор за уставна питања утврдио одговоре Вијећу за заштиту виталног интереса Уставног суда Српске

Датум: 
06.09.2021 - 14:30

Одбор за уставна питања утврдио је одговоре Вијећу за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске на наводе из Захтјева за заштиту виталног националног интереса у вези са Одлуком о пријевременом ступању на снагу Закона о допуни Кривичног законика Републике Српске и Законом о допуни Кривичног законика Републике Српске.

Одбор је утврдио одговоре Вијећу за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске на наводе из Захтјева за заштиту виталног националног интереса у вези са Одлуком о пријевременом ступању на снагу Закона о непримјењивању Одлуке високог представника којом се доноси Закон о допуни Кривичног закона Босне и Херцеговине и Законом о непримјењивању Одлуке високог представника којом се доноси Закон о допуни Кривичног закона Босне и Херцеговине.

Клуб делегата из реда бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске, 6. августа 2021. године иницирао је процедуру заштите виталног националног интереса, сматрајући да се предметним одлукама и законима угрожава витални национални интерес бошњачког народа.

У одговору Одбора за уставна питања истиче се да захтјеви Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске, којим се оспоравају предметни акти Народне скупштине Републике Српске, нису утемељени на Уставу Републике Српске, тј. да у овим предметима није повријеђен витални национални интерес нити једног конститутивног народа, како је то дефинисано Амандманом LXXVII којим је допуњен члан 70 Устава Републике Српске. 

Предметни акти Народне скупштине немају национални предзнак и подједнако се односе на све грађане, тј. не садрже одредбе којима се дискриминишу или фаворизују припадници било којег конститутивног народа или припадника народа из реда Осталих.

Одбор је утврдио и одговор на приједлог за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 39 Закона о играма на срећу.