Одржана стручна расправа о Нацрту закона о заштити од пожара: Прецизније дефинисати дјелокруг рада ватрогасних јединица

Датум: 
15.05.2019 - 11:30

Одбор за безбједност Народне скупштине Републике Српске одржао је данас, у просторијама парламента, стручну расправу о Нацрту закона о заштити од пожара.

Предсједник Одбора за безбједност Дарко Бабаљ рекао је да је циљ стручне расправе да чланови Одбора и Народна скупштина Републике Српске добију информације, мишљења и коментаре стручне јавности о одредбама Нацрта закона о заштити од пожара, који је у скупштинској процедури.

Немања Пиповић, представник Министарства унутрашњих послова Републике Српске, предлагача овог нацрта закона, нагласио је током расправе да се разлози за доношење новог Закона о заштити од пожара односе на потребу прописивања обавезе власницима објеката у којима се окупља већи број лица да спроведу адекватне мјере заштите од пожара за које је потребна сагласност Министарства унутрашњих послова.

Он је навео да су разлози за доношење новог закона прописивање обавезе за јединице локалне самоуправе да формирају димњачарске службе, повећање одговорности пројектаната заштите од пожара и пројектантских кућа које израђују елаборате мјера заштите од пожара,

„Циљ је подизање нивоа свијести о заштити од пожара код дјеце и омладине прописивањем обавезе за предшколске и школске установе за утврђивање и спровођење програма едукације заштите од пожара, као и функционалнији начин расподјеле прикупљених средстава за опремање и обуку ватрогасно-спасилачких јединица“, истакао је он.

Током расправе је истакнуто да се у циљу повећања ефикасности гашења пожара увидјела потреба да се прецизније дефинише дјелокруг рада ватрогасно-спасилачких јединица, као и опис послова ватрогасаца-спасилаца, односно нормативно прилагођавање стварном стању, јер ватрогасци више не интервенишу само у случају пожара, већ и у осталим спасилачким акцијама.

Стручној расправи присуствовали су чланови Одбора за безбједност, представници ресорних министарстава Владе Републике Српске, Републичког секретаријата за законодавство, Савеза општина и градова Републике Српске, Инспектората Републике Српске, Ватрогасног савеза Републике Српске и Републичке управе цивилне заштите.

Народна скупштина Републике Српске на 4. редовној сједници, која је одржана 18. априла 2019. године, усвојила је Нацрт закона о заштити од пожара, уз Закључак о упућивању у стручну расправу.