Одржане стручне расправе о Нацрту закона о пореском поступку и Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске

Датум: 
06.02.2020 - 13:15

Одбор за финансије и буџет Народне скупштине Републике Српске одржао је данас у просторијама парламента стручне распаве о Нацрту закона о пореском поступку Републике Српске и Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске.

Потпредсједник Народне скупштине Републике Српске и предсједник Одбора за финансије и буџет Жељка Стојичић рекла је да је повод за израду Нацрта закона о пореском поступку усклађивање са одредбама осталих закона, прије свега за електронско подношење пријава за регистрацију пореских обвезника.

Она је навела да ће то усклађивање скратити вријеме и трошак пореских обвезника и Пореској управи Републике Српске убрзати увођење пореских обвезника у систем регистрације и њихово праћење.

Када је ријеч о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске, Стојичићева је рекла да је овај нацрт највише измјена донио код праћења рада ревизора, без обзира на то да ли раде самостално или као правна лица.

Према њеним ријечима, новост је да су обавезни да се упишу у регистар који води Министарство финансија Републике Српске и да имају обавезу осигурања од професионалне одговорности, док су се раније осигуравали за сваки појединачни извјештај.

Она је навела да имају и обавезу да обавјештавају Министарство финансија о програму рада за наредну годину, односно морају доставити уговоре потписане за вршење ревизије.

Када је ријеч о раду сертификованих рачуновођа и рачуноводствених техничара, Стојичићева је истакла да се Нацртом указало на потребу да се та професија подигне на виши и квалитетнији ниво у смислу њиховог рада и надзора над њима.

„За то је задужена Пореска управа Републике Српске, као и када је ријеч о контроли израде финансијских извјештаја и њиховој даљњој употреби у Закону о пореском поступку, гдје се на бази тих финансијских извјештаја попуњавају пореске пријаве и достављају Пореској управи која утврђује пореску обавезу“, рекла је Стојичићева.

Ови нацрти закона усвојени су на 8. редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, а парламент је закључком задужио Одбор за финансије и буџет да организује стручну расправу којој су присуствовали народни посланици, представници надлежних институција Републике Српске, струковних организација, удружења, пословне заједнице, Савеза синдиката Републике Српске, Привредне коморе Републике Српске, невладиних организација, пословни субјекти који се баве пословима ревизије и рачуноводствених услуга.