Окончана Пета редовна сједница Народне скупштине Републике Српске, усвојено више закона, нацрта закона и извјештаја, као и Програм фискалне консолидације за период од 2024. до 2026.

Датум: 
28.09.2023 - 16:00

Народна скупштина Републике Српске данас је на Петој редовној сједници усвојила више закона, нацрта закона, извјештаја, као и Програм фискалне консолидације за период од 2024. до 2026. године.

Усвојено је седам закона: Закон о Фонду солидарности Републике Српске – по хитном поступку, Закон о Агенцији за информационо-комуникационе технологије – по хитном поступку, Закон о измјенама Закона о републичкој управи – по хитном поступку, Закон о измјенама и допунама Закона о апотекарској дјелатности – по хитном поступку, Закон о допуни Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске, Закон о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске и Закон о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске.

Усвојени су наведени нацрти закона: Нацрт закона о производњи наоружања и војне опреме у Републици Српској, Нацрт закона о посебном регистру и јавности рада непрофитних организација, уз прихваћен Закључак Клуба посланика СНСД о упућивању овог нацрта закона у јавну расправу, која ће бити спроведена у року од 30 дана, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о угоститељству, уз прихваћен Закључак о упућивању овог нацрта закона у јавну расправу, која ће бити спроведена у року од 30 дана.

Усвојени су наведени извјештаји: Извјештај Комитета за координацију надзора Финансијског сектора Републике Српске за 2022. годину, извјештаји Агенције за осигурање Републике Српске: а) Извјештај о стању сектора осигурања у Републици Српској за период од 1. 1. 2022. до 31. 12. 2022. године; б) Извјештај о раду за период од 1. 1. 2022. до 31. 12. 2022. године; в) Извјештај о финансијском пословању за период од 1. 1. 2022. до 31. 12. 2022. године, Извјештај о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2022. годину и Извјештај о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске а. д. Бања Лука за 2022. годину.

Када је ријеч о извјештајима Главе службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, Народна скупштина усвојила је Годишњи ревизорски извјештај за 2023. годину, а примила к знању Извјештај о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период од 1. 1. до 31. 12. 2022. године.

Народна скупштина изабрала је Зорана Гвозденовића за замјеника правобраниоца Републике Српске, са сједиштем замјеника у Бањалуци, на период од четири године, а Бојану Рауш Пилиповић за замјеника правобраниоца Републике Српске, са сједиштем замјеника у Приједору, на период од четири године.

Народна скупштина изабрала је Слободана Шарабу за члана Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, на период од пет година.

Народна скупштина, првог дана Пете редовне сједнице, у уторак, 26. септембра, није изабрала Милана Петровића за потпредсједника Народне скупштине Републике Српске из реда опозиционе партије са највећим бројем посланичких мандата. Петровића је на ову функцију предложио Клуб посланика СДС.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске др Ненад Стевандић закључио је рад Пете редовне сједнице Народне скупштине.